Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

36. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 18. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. in 32. ter 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, sklicujeta 36. skupščino Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. – 18. skupščino zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., ki bo v četrtek, dne 14. 9. 2023, ob 16. uri, v hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Sklic skupščine

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Nazaj na Obvestila članom