V soboto, 18. 5., bomo med 7. in predvidoma 8. uro izvajali nujna vzdrževalna dela na omrežju. V tem času bo občasno prekinjeno ali moteno delovanje spletne strani. 18. 5., med 7. in 8. uro, bo občasno prekinjeno ali moteno delovanje spletne strani.

Notranja pot za prijavo kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Na Vzajemni smo vzpostavili notranjo pot za prijavo kršitev predpisov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (Ur. l. RS 16/2023, ZZPri), s čimer si prizadevamo poslovati skladno s predpisi in družbeno odgovorno. Notranja pot je namenjena prijavi suma kršitve veljavnih predpisov, ki se nanašajo na delovno okolje, in omogoča zaupno oziroma anonimno, neodvisno in samostojno prijavo. 

Komu je namenjen notranja pot za prijavo kršitev?

Notranja pot je namenjena fizičnim osebam, ki informacije o kršitvah pridobijo v svojem delovnem okolju. Prijavitelji so lahko osebe, ki so v delovnem ali drugem podobnem razmerju z Vzajemno. 

Ta notranja pot ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile izven vašega delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno. 

Kako lahko prijavite kršitev?

Če sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov, lahko to kršitev prijavite zaupniku Vzajemne.

Prijave se podajo praviloma pisno na obrazcu, po e-pošti na naslov: zaupnik@vzajemna.si.

Prijave se lahko izjemoma podajo tudi:

  • po telefonu na št. 01 4718 809 (zaupnik) oziroma na št. 01 3069 203 (namestnica zaupnika);
  • po klasični pošti na naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za zaupnika«);
  • osebno pri zaupniku ali namestnici zaupnika, po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti.

Zaupnik bo vašo prijavo obravnaval v postopku, ki je opredeljen v Politiki notranje poti za prijavo Vzajemne in vam po potrebi nudil pomoč v primeru povračilnih ukrepov, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete razen pod zakonskimi pogoji iz ZZPri (npr. zaradi izvedbe kazenskega postopka ali sodnih postopkov). Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave.

Zunanja prijava kršitev

Če menite, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev podate zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo (npr. Agenciji za zavarovalni nadzor). V skrajnem primeru lahko kršitev tudi javno razkrijete, pod pogoji iz 18. člena ZZPri.

Pomembne povezave

Politika notranje poti za prijavo Vzajemne

Obrazec za notranjo prijavo

Zakon o zaščiti prijaviteljev