Osebna izkaznica

Ime Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
Skrajšano ime Vzajemna, d.v.z.
Sedež Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon +386 (0)1 4718 - 700;
080 20 60
Osnovni kapital 3.138.040,39 EUR
Pravno formalna oblika družba za vzajemna zavarovanja (d.v.z.)
Dejavnosti dejavnost zavarovanja, razen življenjskega;
dejavnost zavarovalniških agentov.
Začetek poslovanja 1. november 1999
Uprava Aleš Mikeln, MBA, predsednik uprave
mag. Neven Cvitanović, član uprave
Nadzorni svet mag. Aleksandra Podgornik, predsednica
Oskar Salecl, namestnik predsednice
Daniel Lačen
Alen Brkić
Primož Igerc
Darja Korpar
Število zaposlenih 359 (na dan 31. 12. 2019)
Portfelj približno 850.000 zavarovancev
Podatek o registru »Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 1/32396/00.«
Matična številka 1430521
Davčna številka 87984385
Številka računa SI56 0310 0100 1698 245