Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

O Vzajemni

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Našo osnovno dejavnost predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji. Poleg dopolnilnih pa nudimo tudi široko paleto drugih zdravstvenih zavarovanj, med katerimi so trenutno najbolj aktualna: zavarovanje za kritje stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev Zdravstvena polica, nezgodna zavarovanja, zavarovanja za primer težjih bolezni in zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Člani družbe

Član družbe lahko postanete s sklenitvijo dalj časa trajajoče zavarovalne pogodbe z Vzajemno, d.v.z. Dalj časa trajajoča pogodba je pogodba, sklenjena za čas trajanja enega leta ali več. Izjema so zavarovalne pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri katerih zavarovalec (sklenitelj zavarovanja) ni hkrati zavarovanec (upravičenec po pogodbi) – v tem primeru postane član družbe zavarovanec. V primeru, da je po pogodbi zavarovanih več zavarovancev, postanejo člani družbe vsi zavarovanci.


Vzajemna, d.v.z., je bila ustanovljena 1. novembra 1999.