Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Pravno obvestilo

1. Uvod

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.vzajemna.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

2. Vsebina spletnega mesta

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Vzajemna, d.v.z., se obvezuje, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

3. Zaščita avtorskih pravic

Spletno mesto je izključna last Vzajemne, d.v.z., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja Vzajemne, d.v.z.

4. Zaščita zasebnosti

Ob prvem obisku spletnega mesta, se na vaš računalnik shrani "piškotek", ki ga lahko tudi sami odstranite ali pa z ustreznimi nastavitvami preprečite, da bi se shranil. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev in razumevanje, kako le-ti uporabljajo spletno mesto. Piškotki torej posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletnega mesta bolj prijeten in učinkovit. Piškotki ne beležijo nobenih osebnih podatkov o uporabniku in ne shranjujejo informacij, ki bi uporabnika lahko identificirale. Če ne želite uporabljati piškotkov, nastavite svoj računalnik tako, da izbriše vse piškotke spletnega mesta in/ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Če ne želite spremeniti uporabe piškotkov, preprosto nadaljujte z uporabo spletnega mesta.

Več o vrstah piškotkov in njihovem upravljanju, si preberite tukaj.

5. Varstvo osebnih podatkov

Vzajemna, d.v.z., se zavezuje, da bo s podatki, ki jih bodo preko spletnega mesta posredovali uporabniki spletnega mesta, ravnala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, oziroma zakonom, ki ureja zavarovalništvo. Vzajemna, d.v.z., bo osebne podatke obdelovala na podlagi zakona ali osebne privolitve uporabnika. Vzajemna, d.v.z., bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za vnaprej določene namene in jih brez privolitve uporabnika ne bo posredovala drugi fizični ali pravni osebi.

6. Zunanje povezave

Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del našega spletnega mesta. Za vsebino na teh spletnih straneh Vzajemna, d.v.z., ne odgovarja.

7. Računi

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.
Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

8. Sprememba pogojev

Vzajemna, d.v.z., si pridržuje pravico do spreminjanja teh pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite te pogoje.

9. Pristojno sodišče

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na spletnem mestu, se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Zaključek

Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Notranja pot za prijavo kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Na Vzajemni smo vzpostavili notranjo pot za prijavo kršitev predpisov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (Ur. l. RS 16/2023, ZZPri), s čimer si prizadevamo poslovati skladno s predpisi in družbeno odgovorno. Notranja pot je namenjena prijavi suma kršitve veljavnih predpisov, ki se nanašajo na delovno okolje, in omogoča zaupno oziroma anonimno, neodvisno in samostojno prijavo. 

Komu je namenjen notranja pot za prijavo kršitev?

Notranja pot je namenjena fizičnim osebam, ki informacije o kršitvah pridobijo v svojem delovnem okolju. Prijavitelji so lahko osebe, ki so v delovnem ali drugem podobnem razmerju z Vzajemno. 

Ta notranja pot ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile izven vašega delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno. 

Kako lahko prijavite kršitev?

Če sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov, lahko to kršitev prijavite zaupniku Vzajemne.

Prijave se podajo praviloma pisno na obrazcu, po e-pošti na naslov: zaupnik@vzajemna.si.

Prijave se lahko izjemoma podajo tudi:

  • po telefonu na št. 01 4718 809 (zaupnik) oziroma na št. 01 3069 203 (namestnica zaupnika);
  • po klasični pošti na naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za zaupnika«);
  • osebno pri zaupniku ali namestnici zaupnika, po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti.

Zaupnik bo vašo prijavo obravnaval v postopku, ki je opredeljen v Politiki notranje poti za prijavo Vzajemne in vam po potrebi nudil pomoč v primeru povračilnih ukrepov, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete razen pod zakonskimi pogoji iz ZZPri (npr. zaradi izvedbe kazenskega postopka ali sodnih postopkov). Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave.

Zunanja prijava kršitev

Če menite, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev podate zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo (npr. Agenciji za zavarovalni nadzor). V skrajnem primeru lahko kršitev tudi javno razkrijete, pod pogoji iz 18. člena ZZPri.

Pomembne povezave

Politika notranje poti za prijavo Vzajemne

Obrazec za notranjo prijavo

Zakon o zaščiti prijaviteljev