Prijava zavarovalnega primera

Na tej strani izvedete prijavo zavarovalnega primera. Pri izbiri vrste zavarovanja vam bo ponudilo link do PDF dokumenta, ki ga izpolnjenega oddate v okno za odlaganje prilog.

Davčno št. potrebujemo za namene enolične identifikacije.

Vaše kontaktne podatke potrebujemo, da lahko stopimo v stik z vami. Na vaš elektronski naslov vam bomo poslali potrditveno povezavo za aktivacijo vaše E-prijave. Za aktivacijo kliknite na prejeto povezavo, nato vam bomo posredovali potrditveno SMS sporočilo. Po potrditvi SMS-a boste uspešno oddali vaš zahtevek.

Dopoldne
(med 8-12 uro)
Popoldne
(med 12-15 uro)
Brez klica
elektronska komunikacija
Kliknite za dodajanje datotek ...
Dovoljene so datoteke tipa jpeg, png in pdf v skupni velikosti do 20MB


Z oddajo zahtevka izjavljam, da sem prijavil vse okoliščine v zvezi z zavarovalnim primerom, da sem predložil vse račune za katere ne bom uveljavljal povračila stroškov pri drugi zavarovalnici in vso dokumentacijo v zvezi z zavarovalnim primerom in da so vsi navedeni podatki in dokumentacija resnični in popolni. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da ima zavarovalnica pravico vpogleda v mojo medicinsko dokumentacijo, da lahko preveri upravičenost tega zahtevka. Če zavarovalnica ugotovi neresničnost v podatkih ali nepopolnost podatkov in dokumentacije v zvezi z zavarovalnim primerom, ima pravico ta zahtevek odkloniti. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da zavarovalnica lahko do višine izplačane zavarovalnine in iz naslova tega zahtevka v mojem imenu in za svoj račun uveljavlja regresni zahtevek proti tretji osebi, ki je odgovorna za nastanek zavarovalnega primera ali je zavezana za povračilo stroškov storitev, ki so bile opravljene zaradi nastopa zavarovalnega primera. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da zavarovalnica lahko do višine izplačane zavarovalnine iz naslova tega zahtevka v mojem imenu in za svoj račun uveljavlja povračilo stroškov zdravstvenih storitev, katerih povračilo lahko po veljavnih predpisih Republike Slovenije uveljavljam iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seznanjen sem, da je Politika zasebnosti Vzajemne, kjer lahko prejmem vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, dostopna na: Politika zasebnosti Vzajemna

Podate nam lahko tudi privolitev za neposredno trženje:

(če spodnje izjave ne izberete, to ne pomeni, da ste morebitno predhodno podano privolitev preklicali)

Na telefonsko številko, ki ste jo navedli v prijavi, boste po kliku na gumb "Potrdi" prejeli sporočilo s spletno povezavo, s katero boste potrdili veljavnost vaših kontaktnih podatkov. Unikatna povezava je aktivna 1 uro. Če povezave ne boste aktivirali pravočasno, se boste morali preko tega obrazca ponovno prijaviti.


S klikom na gumb "POTRDI" boste oddali zahtevo za škodni primer. Po potrditvi telefonske številke, vas bomo v najkrajšem možnem času kontaktirali z dodatnimi informacijami.