Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

O zaposlitvi v Vzajemni

V Vzajemni si vsi zaposleni prispevamo k uresničevanju naše vizije in poslanstva, na poti do skupno zastavljenih ciljev, pri čemer sledimo našim vrednotam. Zato s ponosom vlagamo v naše zaposlene.

Pri našem delu sledimo načelu vzajemnosti in stremimo k temu, da bomo postali vodilni ponudnik zavarovanj na domačem trgu. Uresničevanje poslanstva, vizije in ciljev Vzajemne temelji na vrednotah Vzajemne.

Vizija

Vzajemna je varuh zdravja, ki celovito poskrbi za preventivo in zdravje vseh generacij.

Poslanstvo

Predani zdravju. Predani vam.

Vrednote

Varujemo ZDRAVJE Gradimo ZAUPANJE Delimo ZNANJE
Smo zdrava organizacija, spodbujamo zdrav življenjski slog, ustvarjamo zdrave odnose, razmišljamo pozitivno. Zdrav razum je naše vodilo. Nudimo varnost, pomagamo v stiski, držimo se dogovorov, spoštujemo, sprejemamo, slišimo sebe in druge. Delamo s srcem. Rastemo in se razvijamo, delimo informacije in dolgoletne izkušnje, prevzemamo odgovornost za svoje besede in dejanja, razmišljamo kreativno, svetujemo, predlagamo, usmerjamo in rešujemo.

Ker so zaposleni ključ do uspeha

Prizadevamo si za zadovoljstvo naših zaposlenih in vlagamo v njihov razvoj. Zato:

 • ustvarjamo stimulativno delovno okolje,
 • zaposlenim omogočamo stalno izobraževanje in sodelovanje v projektih,
 • novim sodelavcem z vključitvijo v mentorski proces in kroženjem med poslovnimi področji omogočamo hitro pridobitev znanj, samostojnost pri delu in multidiscplinarnost znanj,
 • zaposlenim nudimo možnost napredovanja na podlagi doseganja rezultatov in vedenja, ki spodbuja pozitivno organizacijsko strukturo,
 • spodbujamo nedenarno nagrajevanje in zaposlenim nudimo raznovrstne izzive,
 • omogočamo fleksibilen delovni čas,
 • vplačujemo premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje vsem zaposlenim,
 • izvajamo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
 • najmlajše družinske člane naših zaposlenih, kot del ekipe Vzajemne, vedno vabimo na družabne dogodke,
 • organiziramo strateške konference, na katerih zaposlenim predstavimo rezultate in načrtovano delo ter jih spodbujamo k podajanju predlogov in medsebojnem sodelovanju,
 • skrbimo za zdravo ter varno delovno okolje.

Priznanja, da smo na pravi poti

Da smo na pravi poti nam je potrdila tudi strokovna javnost s podeljenimi priznanji in nagradami:

 • Leta 2006 smo prejeli priznanje za najboljši HRM projekt leta 2006, to je »Vrednote Vzajemne« s strani organizatorja izbora, podjetja Planet GV, d.o.o.
 • V letu 2008 smo se uvrstili med sedem najboljših zaposlovalcev v Sloveniji v skupini velikih podjetij v okviru projekta Zlata Nit, ki ga je organizirala časopisna družba Dnevnik.
 • Istega leta je sledila uvrstitev med pet finalistov izbora »Najinovativnejša kadrovska praksa 2008« v okviru 1. Forumove kadrovske konference Založbe Forum Media s projektom »Akademija Vzajemne«.
 • Leta 2011 je Vzajemna prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, v okviru katerega smo uvedli 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
 • V začetku leta 2015 je Vzajemna prejela prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje.
 • Na razpisu TOP 10 Izobraževalni management 2015 smo se uvrstili med deset slovenskih podjetij in organizacij, ki največ vlagajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih.
 • Vzajemna je prejemnica nagrade za HRM projekt 2016, in sicer smo se uvrstili na 3. mesto s projektom Vzajemni dialog za ciljno vodenje in nagrajevanje, večanje motivacije in sodelovalni način dela Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.
Ponosni smo na to, da investiramo v naše zaposlene in da lahko dobre prakse delimo z drugimi. Ikona za citat

Za več informacij o delu pri nas nam pišite na naslov kadri@vzajemna.si ali pa pokličete sodelavce kadrovske službe Vzajemne na telefonsko številko 01/47-18-729.