Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Trajnost in družbena odgovornost

Vzajemnost in solidarnost sta vtkani v DNK naše zavarovalnice, ki deluje po načelih vzajemne družbe. Cilj naših aktivnosti je izboljšanje življenjskih pogojev naših članov in družbe, ki jo soustvarjamo. Gradimo trajnostni poslovni model in dolgoročne poslovne odnose. Naša osrednja dejavnost, ponudba zdravstvenih zavarovanj, temelji na osrednjih vrednotah zdravja, zaupanja in znanja. Je neločljivo prepletena z načeli trajnostnega delovanja na področjih varovanja okolja, družbene odgovornosti in organizacijskega upravljanja.

S podpisom zaveze k trajnostnemu delovanju in pridobitvijo certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo začeli še bolj strukturirano uresničevati cilje trajnostnega razvoj.

S tem uresničujemo naše vodilo: Gradimo zdravo družbo.

Vas zanima več?

Če smo zbudili vaše zanimanje in želite prebrati več povezanih vsebin, sledite spodnjim povezavam.

O vzajemnosti

Naša vizija, poslanstvo in vrednote

Zaveza etičnemu poslovanju – naš kodeks