Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Naša družbena odgovornost

Nasa Druzbena Odgovornost 2000x800px

Vzajemna svoje poslanstvo razume in udejanja mnogo širše od zagotavljanja varnosti v obliki zavarovanj. S svojo dejavnostjo aktivno soustvarjamo družbo znanja, sožitja, medsebojne pomoči in modrosti. Družbo, ki svoj razvoj utemeljuje na zdravju in dobrobiti vseh ljudi. Vse to povzema tudi slogan Gradimo zdravo družbo. Za trajnostni razvoj skrbimo na ravni poslovnih partnerjev, poslovanja, zaposlenih in družbe. Vključujemo se v družbeno odgovorne akcije, ki so namenjene spodbujanju zdravega načina življenja, pomoči zdravstvenim ustanovam in krepitvi medgeneracijskega sodelovanja.

Program Neodvisen.si

Več kot deset let smo bili nacionalni podpornik vseslovenskega družbeno odgovornega programa Neodvisen.si. V sodelovanju s strokovnjaki otroke, mladostnike in odrasle z različnimi pristopi in vsebinami ozaveščajo o različnih pasteh kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Velik poudarek dajejo grajenju pozitivne samopodobe, mlade povezujejo in jih usmerjajo v športne in druge zdrave aktivnosti.

Novembra 2022 je vseslovenski družbeno odgovorni program Neodvisen.si zagnal novo platformo, Neodvisen.tv, na kateri ponuja avtorske oddaje, ki jih pripravljajo izjemni slovenski strokovnjaki. Rdeča nit platforme je opolnomočenje javnosti za prepoznavanje znakov in boj proti kemičnim in nekemičnim odvisnostim, ponudi pa tudi širši pogled na sodobno življenje in mesto posameznika v njem. Vsebine na platformi, ki jih lahko gledalci spremljajo na telefonih, tablicah, računalnikih in televizijah.

Vas zanima več?

Obiščite Neodvisen.tv

Pomoč Upravi RS za zaščito in reševanje

V Vzajemni smo skupaj še s tremi zavarovalnicami (Triglavom, Savo in Generalijem) Upravi RS za zaščito in reševanje predali sredstva za nakup zaščitne in zdravstvene opreme, ki je nujno potrebna v času epidemije novega koronavirusa. Pomoč so namenili nakupu razkužil in dezinfekcijskih sredstev, zaščitnih rokavic, zaščitnih mask in respiratorjev, dekontaminacijskih postaj, zaščitnih kombinezonov in ostalih sredstev oziroma opreme za zaščito reševanje in pomoč.

Donacije zdravstvenim ustanovam

V okviru svojih družbeno odgovornih akcij pomagamo tudi slovenskemu zdravstvu in bolnikom, ki jim želimo zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno oskrbo:

  • Ljubljanski porodnišnici smo prispevali sredstva v višini 23 tisoč evrov za nakup dveh sodobnih CTG aparatov. 
  • Zagotovili smo 12.000 evrov za nakup plezalne steze Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije – Soča.
  • Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom smo donirali 25.000 evrov za nakup novega inkubatorja, ki ga je društvo predalo v uporabo Porodnišnici Ljubljana.
  • V dobrodelni akciji Mala dlan, veliko življenje, smo s finančnimi sredstvi prispevali za nakup najsodobnejšega inkubatorja v Sloveniji, ki ga uporabljajo v ljubljanski porodnišnici.
  • V obsežni donatorski akciji smo si prizadevali izboljšati raven medicinskih storitev in zdravstvene oskrbe bolnikov v zdravstvenih ustanovah po Sloveniji in tako devetim zdravstvenim ustanovam zagotovili finančno pomoč v skupni vrednosti 18 tisoč evrov.
  • V humanitarni akciji »Zmagamo, ko pomagamo« smo zbrali del sredstev za nakup nujno potrebnega ročnega srčnega defibrilatorja, ki ga je potrebovala Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj.
  • V okviru dobrodelne akcije Pižam'ce za male zaspance smo desetim otroškim oddelkom splošnih bolnišnic v Sloveniji podarili otroške pižame. V skupno desetih donacijah smo otroškim oddelkom slovenskih bolnišnic podarili 3.400 pižam in otroke razveselili s predstavo Ribič Pepe.

Finančna podpora društvom in organizacijam

S finančnim prispevkom smo pomagali različnim pomoči potrebnim društvom in organizacijam pri njihovih aktivnostih: Združenju Europa Donna, Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Društvu Never Give Up, Zavodu 13, Društvu za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi, Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, Društvu Hospic, Društvu za zdravje srca in ožilja, Slovenskemu društvu za celiakijo, Slovenskemu združenju za duševno zdravje – ŠENT, Društvu distrofikov Slovenije, Zvezi paraplegikov Slovenije, Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Sončku – Mariborskemu društvu za cerebralno paralizo, Centru za socialno delo Ljubljana Moste-Polje …

Že tri leta zapored v zimskem času s tradicionalnimi prazničnimi donacijami podpremo tri organizacije, ki svoje poslanstvo opravljajo srčno in nesebično. Decembra 2022 smo tako v dobrodelne namene podarili skupno 10.000 evrov, in sicer Fundaciji Vrabček upanja, Ustanovi Mali vitez in Dobrodelnemu društvu Petka za nasmeh. Decembra 2021 smo z donacijami v skupni višini 12.000 evrov podprli društvo Humanitarček, Ustanovo Fundacijo za otroke in društvo Vesele nogice. V letu 2020 smo praznične donacije v skupni višini 6.000 evrov namenili društvu Humanitarček, Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in društvu Junaki 3. nadstropja.

Nam želite predstaviti svoj projekt?

Oddajte vlogo za donatorska ali sponzorska sredstva