Družbena odgovornost

Z donacijami in sponzorstvi aktivno ustvarjamo priložnosti za razvoj v širšem družbenem okolju, prizadevamo si za zdrav in kakovosten način življenja svojih zavarovancev in se trudimo za zdravo okolje. V Vzajemni tradicionalno podpiramo projekte, ki so usmerjeni v zdravje, preventivne dejavnosti, šport in kulturo.

Družbeno odgovorne akcije

Vzajemna se vključuje v družbeno odgovorne akcije, ki so namenjene spodbujanju zdravega načina življenja, pomoči zdravstvenim ustanovam in krepitvi medgeneracijskega sodelovanja.

Program NE-ODVISEN.SI

V skladu s svojim družbeno odgovornim poslanstvom smo se odločili za aktivno vključitev in podporo vseslovenskemu programu NE-ODVISEN.SI. Gre za družbeno odgovoren program, ki otroke, mladostnike in odrasle z različnimi pristopi in vsebinami ozavešča o različnih pasteh zasvojenosti (od drog, alkohola, cigaret, prekomerne uporabe interneta, iger na srečo …) in gradi na pozitivni samopodobi, mlade povezuje in jih usmerja v športne in druge zdrave aktivnosti. Strokovno vsebino programa NE-ODVISEN.SI sestavlja, dopolnjuje in gradi mreža priznanih slovenskih strokovnjakov.

Pomoč Upravi RS za zaščito in reševanje

V Vzajemni smo skupaj še s tremi zavarovalnicami (Triglavom, Savo in Generalijem) Upravi RS za zaščito in reševanje predali sredstva za nakup zaščitne in zdravstvene opreme, ki je nujno potrebna v času epidemije novega koronavirusa. Pomoč so namenili nakupu razkužil in dezinfekcijskih sredstev, zaščitnih rokavic, zaščitnih mask in respiratorjev, dekontaminacijskih postaj, zaščitnih kombinezonov in ostalih sredstev oziroma opreme za zaščito reševanje in pomoč.

Donacije zdravstvenim ustanovam

V okviru svojih družbeno odgovornih akcij pomagamo tudi slovenskemu zdravstvu in bolnikom, ki jim želimo zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno oskrbo:

  • Ljubljanski porodnišnici smo prispevali sredstva v višini 23 tisoč evrov za nakup dveh sodobnih CTG aparatov.  
  • Zagotovili smo 12.000 evrov za nakup plezalne steze Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije – Soča.
  • Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom smo donirali 25.000 evrov za nakup novega inkubatorja, ki ga je društvo predalo v uporabo Porodnišnici Ljubljana.
  • V dobrodelni akciji Mala dlan, veliko življenje, smo s finančnimi sredstvi prispevali za nakup najsodobnejšega inkubatorja v Sloveniji, ki ga uporabljajo v ljubljanski porodnišnici.
  • V obsežni donatorski akciji smo si prizadevali izboljšati raven medicinskih storitev in zdravstvene oskrbe bolnikov v zdravstvenih ustanovah po Sloveniji in tako devetim zdravstvenim ustanovam zagotovili finančno pomoč v skupni vrednosti 18 tisoč evrov.
  • V humanitarni akciji »Zmagamo, ko pomagamo« smo zbrali del sredstev za nakup nujno potrebnega ročnega srčnega defibrilatorja, ki ga je potrebovala Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj.
  • V okviru dobrodelne akcije Pižam'ce za male zaspance smo desetim otroškim oddelkom splošnih bolnišnic v Sloveniji podarili otroške pižame. V skupno desetih donacijah smo otroškim oddelkom slovenskih bolnišnic podarili 3.400 pižam in otroke razveselili s predstavo Ribič Pepe.

Finančna podpora društvom in organizacijam

S finančnim prispevkom smo pomagali različnim pomoči potrebnim društvom in organizacijam pri njihovih aktivnostih: Združenju Europa Donna, Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Društvu Never Give Up, Zavodu 13, Društvu za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi, Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, Društvu Hospic, Društvu za zdravje srca in ožilja, Slovenskemu društvu za celiakijo, Slovenskemu združenju za duševno zdravje - ŠENT, Društvu distrofikov Slovenije, Zvezi paraplegikov Slovenije, Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Sončku - Mariborskemu društvu za cerebralno paralizo, Centru za socialno delo Ljubljana Moste-Polje …

Skrb za zdravje zavarovancev

V Vzajemni v sklopu programa Varuh zdravja nenehno pripravljamo nove ugodnosti za svoje zavarovance in skozi celo leto z različnimi aktivnostmi skrbimo za njihovo zdravje in dobro počutje. Spodbujamo jih k zdravemu načinu življenja, zato jim na številnih družabnih dogodkih in sejmih omogočamo brezplačne meritve krvnega tlakaholesterola in krvnega sladkorja. Poleg tega svojim članom nudimo brezplačne vadbe v naši spletni telovadnici, v zimskem času pa organiziramo tečaje teka na smučeh in smučarske tečaje za otroke naših zavarovancev.