Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Letna finančna poročila

V letnih poročilih predstavljamo Vzajemno, največjo zavarovalnico, specializirano za zdravstveno zavarovanje, njene poslovne rezultate in pomembnejše dogodke ter dosežke v posameznem letu.

Zavarovalnice morajo v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (v nadaljevanju: ZZavar-1) vsako leto izdelati in na svoji javni spletni strani objaviti Poročilo o solventnosti in finančnem položaju v skladu z ZZavar-1 ter akti in izvedbenimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska komisija na podlagi Direktive 2009/138/ES. Njegov namen je povečati informiranost deležnikov Vzajemne (zavarovanci, potrošniki, druge javnosti ipd.) glede njenega solventnostnega in finančnega položaja ter zagotoviti dodatno preglednost pri poslovanju in poročanju.