Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Vizija, poslanstvo, vrednote

Pri našem delu sledimo načelu vzajemnosti in stremimo k temu, da bomo postali vodilni ponudnik zavarovanj na domačem trgu. Uresničevanje poslanstva, vizije in ciljev Vzajemne temelji na vrednotah Vzajemne.

Vizija

Vzajemna je varuh zdravja, ki celovito poskrbi za preventivo in zdravje vseh generacij.

Poslanstvo

Predani zdravju. Predani vam.

Vrednote

Varujemo ZDRAVJE Gradimo ZAUPANJE Delimo ZNANJE
Smo zdrava organizacija, spodbujamo zdrav življenjski slog, ustvarjamo zdrave odnose, razmišljamo pozitivno. Zdrav razum je naše vodilo. Nudimo varnost, pomagamo v stiski, držimo se dogovorov, spoštujemo, sprejemamo, slišimo sebe in druge. Delamo s srcem. Rastemo in se razvijamo, delimo informacije in dolgoletne izkušnje, prevzemamo odgovornost za svoje besede in dejanja, razmišljamo kreativno, svetujemo, predlagamo, usmerjamo in rešujemo.

Zaveza etičnemu poslovanju

Eden ključnih gradnikov dobre organizacijske klime, zaupanja, ustvarjanja trajnostnih odnosov, razvoja in ugleda ter s tem dolgoročne uspešnosti Vzajemne je tudi naša zavezanost k etičnemu poslovanju.

Da bi zaščitili in udejanjili naše vrednote, vizijo in poslanstvo, smo oblikovali nov Kodeks Vzajemne, ki služi kot smerokaz pri etičnem odločanju ter gorivo na poti uresničevanja naše strategije. Uspešna prihodnost podjetij je namreč pogojena z delovanjem, ki temelji na vrednotah in zaupanju ter iskanju širšega smisla za dobro družbe. S pomočjo kodeksa želimo zdravo etično kulturo širiti tudi do naših strank, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov, saj smo vsi skupaj kreatorji naše zdrave prihodnosti. 

Trajnostni razvoj

Gradimo trajnostni poslovni model in dolgoročne poslovne odnose. 

Dejavniki trajnosti

Presojamo trajnostni vpliv zavarovalnih produktov na okolje (E), družbo (S) ali zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic ipd. (G). V postopku ocenjevanja produktov smo prepoznali naslednje dejavnike trajnosti, zapisane v spodnjem dokumentu