Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Družbeno odgovoren delodajalec

Druzbeno Odgovoren Delodajalec Logo Rgb 44 3

Svoje dotedanje aktivnosti na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti smo novembra 2021 okrepili s podpisom zaveze družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Podpis zaveze je bil eden prvih korakov na poti k pridobitvi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec – ta cilj smo uresničili maja 2022 z uspešno implementacijo temeljnih ukrepov.

Ukrepi zavzemajo štiri področja: organizacijsko upravljanje, medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter zdravje in varnost pri delu. Na ta način krepimo pozitivno organizacijsko klimo in delovno kulturo ter izboljšujemo delovne pogoje in fleksibilne oblike organiziranosti dela.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut, temelji na načelih in bistvenih vsebinah standarda za družbeno odgovornost ISO 26000.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

S fleksibilnim delovnim časom izboljšujemo možnost vsakega zaposlenega, da primerno uskladi svoje zasebno in poklicno življenje. V okviru gibljivega delovnega časa lahko zaposleni svoje časovno dobroimetje izkoristi za plačano odsotnost z dela. Omogočamo izmenično delo od doma ali v pisarni. Zaposleni z otroki dobijo dodatni prost delovni dan za prvi šolski dan otroka v drugem in/ali tretjem razredu osnovne šole, omogočimo jih fleksibilen delavnik z zmanjšano prisotnostjo v času uvajanja otroka v vrtec. Smo tudi Družini prijazno podjetje. Več o tem preberite v nadaljevanju.

Druzini Prijazno Polni

Družini prijazno podjetje

Pred osmimi leti smo prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje in vstopili v skupino podjetij, ki se zavedajo pomembnosti usklajenega poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Z izvajanjem začrtanih ukrepov prispevamo k dolgoročnemu procesu spreminjanja organizacijske kulture in ozaveščamo vse zaposlene, da je poklicno in zasebno življenje združljivo. Ni se treba odreči enemu na račun drugega. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo zaposlenim zagotavljali prijazno delovno okolje in prispevali k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih.

Medgeneracijsko sodelovanje

Pri zaposlovanju priznavamo neformalno pridobljeno znanje in izkušnje. Zaposlenim omogočamo, da svoje neformalno pridobljeno znanje delijo s sodelavci v okviru Centra odličnosti in v našem internem časopisu. Zaposlenim omogočamo uravnoteženo napredovanje, s čimer zagotavljamo generacijsko uravnoteženo skupino vodij. Spodbujamo izražanje pohval in hvaležnosti. Oblikujemo raznolike medgeneracijske interne delovne skupine in za prenos znanja skrbimo tudi z različnimi oblikami mentorstva.

Organizacijsko upravljanje

Pri svojem poslovanju posvečamo pozornost spoštovanju človekovih pravic. Poleg notranjega pritožbenega sistema je v okviru certifikata DOD v pripravi tudi vzpostavitev zunanjega pritožbenega mehanizma. Skrbimo za zelene, zdrave in prijazne pisarne. Del službenih vozil smo nadomestili z uporabo storitve najema električnih vozil za službene poti naših zaposlenih, prav tako pa za krajše poti spodbujamo tudi uporabo službenih koles. Poleg spodbujanja pitja vode pozornost posvečamo tudi spodbujanju zmanjševanja uporabe plastike. Enkrat letno organiziramo izobraževanje na različne okoljske ali družbene teme oziroma teme družbene odgovornosti in temu posvetimo tudi temo meseca. Naše vrednote, vizijo in poslanstvo smo skupaj z zavezo etičnemu poslovanju zapisali v kodeksu, s katerim seznanimo nove zaposlene.

Vas zanima več?

Preberite naš kodeks

Zdravje in varnost na delovnem mestu

Zaposlenim z različnimi ukrepi zagotavljamo zdravo, varno in udobno delovno okolje. Med njimi je nameščanje ustrezne osvetlitve, zagotavljanje toplotnega udobja, možnost sedečega ali stoječega opravljanja dela, nakup certificiranih delovnih stolov in nakup ortopedskih stolov za zaposlene z zdravstvenimi težavami s hrbtenico, spodbujanje gibanja, ekološki otoki za ločevanje odpadkov, uporaba okolju prijaznih čistilnih sredstev, uporaba ergonomskih mišk in podlog, izobraževanja s področja psihosocialnih vidikov dela (npr. delavnice sprostitve, treningi za večjo učinkovitost in motivacijo, treningi timskega dela, treningi komunikacije, treningi veščin obvladovanja stresa, izobraževanja za samoaktivacijo, trening za starostno ozaveščenost zaposlenih, izobraževanja za spodbujanje veščin učenja in razvoja v času zaposlitve in po upokojitvi in druge koristne tematike), promocija zdrave prehrane z organizacijo različnih aktivnosti, npr. sadje v pisarnah, objava zdravih receptov v internem časopisu, mesec zdrave prehrane z dnevnimi obvestili za zaposlene, predavanje na temo zdrave prehrane med delom in dogodek zdrav zajtrk za zaposlene na dan slovenskega tradicionalnega zajtrka, promocija pitja vode in statistično vrednotenje promocije zdravja na delovnem mestu.