Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

25. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 7. skupščina zastopnikov članov

V skladu z 21. členom statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu, uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 25. skupščino Vzajemne, d.v.z., – 7. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v sredo, dne 15.6.2016, ob 14:00 uri, v hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Sklic skupščine

Sklic 25. skupščine Vzajemne, d.v.z.

Gradiva za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Nazaj na Obvestila članom