Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Obvestilo članom Vzajemne: predčasno glasovanje

9.3.2017 ( min branja)

Vse člane Vzajemne, ki boste izkoristili eno izmed možnosti predčasnega glasovanja v skupščino zastopnikov članov Vzajemne obveščamo, da je prišlo do sprememb glede časa trajanja predčasnega glasovanja, in sicer:

1. Glasovanje po internetu traja od vključno 15. 3. 2017 do vključno 28. 3. 2017, in sicer od 00.00 ure do 24.00 ure vsakega dne. Glasovanje po internetu se izvaja preko spletne strani Vzajemne,

2. Glasovanje po pošti traja od 15. 3. 2017 do vključno 28. 3. 2017. Član Vzajemne po pošti glasuje tako, da izpolni glasovnico, ter jo v zaprti povratni kuverti pošlje na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. Glasovnice se lahko odda tudi z osebno vročitvijo na vložišče Vzajemne. Glasovnice, prejete po faxu, so neveljavne.

3. Glasovanje na mobilnem volišču traja od 22. 3. 2017 do 28. 3. 2017, in sicer vsak delovni dan od 09.00 do 17.00 ure. Glasovanje na mobilnem volišču se izvede, če je na posameznem kraju (poslovni prostori gospodarskih družb, pravnih oseb civilnega prava (domovi za ostarele, zavodi), ipd.) mogoče zagotoviti glasovanje več kot 500 članov Vzajemne. Glasovanje na mobilnem volišču se izvede le na podlagi zahtevka za glasovanje na mobilnem volišču s strani pooblaščenega predstavnika vsaj 500 članov, ki se mora volilni komisiji Vzajemne predložiti najkasneje do vključno 15. 3. 2017.

Ljubljana, 9. 3. 2017                  Vzajemna, d.v.z.

Nazaj na Obvestila članom