31. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 13. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ter v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020, ZIUOPDVE), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 31. SKUPŠČINO VZAJEMNE, D.V.Z., – 13. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.,

ki bo v sredo, dne 10. 3. 2021, ob 14:00 uri, preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/Vzajemna/skupscina.html,

Sklic skupščine

Navodila za virtualno skupščino

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 2. točki

Priloga k 2. točki

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 3. točki

Priloga k 3. točki

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 4. točki

Priloga k 4. točki

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 5. točki

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 6. točki

Nazaj na Obvestila članom