V soboto, 18. 5., bomo med 7. in predvidoma 8. uro izvajali nujna vzdrževalna dela na omrežju. V tem času bo občasno prekinjeno ali moteno delovanje spletne strani. 18. 5., med 7. in 8. uro, bo občasno prekinjeno ali moteno delovanje spletne strani.

31. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 13. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ter v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020, ZIUOPDVE), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 31. SKUPŠČINO VZAJEMNE, D.V.Z., – 13. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.,

ki bo v sredo, dne 10. 3. 2021, ob 14:00 uri, preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/Vzajemna/skupscina.html,

Sklic skupščine

Navodila za virtualno skupščino

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 2. točki

Priloga k 2. točki

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 3. točki

Priloga k 3. točki

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 4. točki

Priloga k 4. točki

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 5. točki

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 6. točki

Nazaj na Obvestila članom