Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklep o potrditvi volilnih predlogov

25.4.2019 ( min branja)

Sklep o potrditvi volilnih predlogov

V skladu s prvim odstavkom 54. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ima vsak predlagatelj volilnega predloga in vsak kandidat, ki meni, da je postopek kandidiranja ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov nepravilen oziroma nezakonit ali v neskladju z določbami pravilnika pravico vložiti pisni ugovor pri volilni komisiji. Ugovor se predloži najkasneje v petih koledarskih dneh po objavi sklepa volilne komisije o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov.

Ugovor je pravočasen, če je predložen do vključno 30. 4. 2019, na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., praviloma na vložišče Vzajemne, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne predložitve so uradne ure na vložišču Vzajemne, Mala ulica 5, Ljubljana, od ponedeljka do petka od 08.00 do 15.00 ure.

Nazaj na Obvestila članom