Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Seznam potrjenih in zavrnjenih volilnih predlogov

28.2.2017 ( min branja)

Na podlagi 18 c. člena Statuta Vzajemne, d.v.z. in 18. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljevanju Pravilnik o volitvah), je Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., na 2. seji dne 28. 2. 2017 obravnavala Poročilo o postopku obdelave volilnih obrazcev in rezultatih obdelave (v nadaljevanju Poročilo) ter na podlagi le tega sprejela ustrezne sklepe, s katerimi je potrdila podatke o prejetih volilnih predlogih, prejetih kandidaturah ter o prejetih podporah članov k predlaganim kandidatom, vse ločeno glede na veljavnost oziroma neveljavnost posameznih parametrov in glede na posamezne starostne razrede.

Na podlagi zgoraj opredeljenih sprejetih sklepov volilne komisije Vzajemna v skladu z drugim odstavkom 18. člena v povezavi s 54. členom Pravilnika o volitvah objavlja seznam potrjenih in zavrnjenih volilnih predlogov, in sicer kot sledi v nadaljevanju: 

1. Število vseh predloženih volilnih predlogov je 384, od tega 23 veljavnih in 361 neveljavnih.


2. Število predloženih volilnih predlogov po posameznem starostnem razredu:    

I. starostni razred: skupno število vloženih volilnih predlogov 96, od tega 5 veljavnih in 91 neveljavnih; 

II. starostni razred: skupno število vloženih volilnih predlogov 96, od tega 8 veljavnih in 88 neveljaven; 

III. starostni razred: skupno število vloženih volilnih predlogov 64, od tega 3 veljavnih in 61 neveljavnih; 

IV. starostni razred: skupno število vloženih volilnih predlogov 73, od tega 2veljavnih in 71 neveljavnih; 

V. starostni razred: skupno število vloženih volilnih predlogov 55, od tega 5 veljavnih in 50 neveljavna;  


3. Število vseh predlaganih kandidatov je 324, od tega 293 veljavnih in 31 neveljavnih.


4. Število predlaganih kandidatov po posameznem starostnem razredu:    

 I. starostni razred: skupno število kandidatur 84, od tega 75 veljavnih in 9 neveljavnih; 

II. starostni razred: skupno število kandidatur 89, od tega 79 veljavnih in 10 neveljavnih; 

III. starostni razred: skupno število kandidatur 60, od tega 55 veljavnih in 5 neveljavnih;  

IV. starostni razred: skupno število kandidatur 28, od tega 27 veljavnih in 1 neveljavna; 

V. starostni razred: skupno število kandidatur 62, od tega 57 veljavnih in 5neveljavnih; 


Seznam vseh veljavnih volilnih predlogov po starostnih razredih:

Veljavnih volilnih predlogov je skupaj 23, in sicer:

I. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170024766, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024993, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170028791, predlagatelj ALJAŠA JENKO
 • volilni predlog VZVLJ170028987, predlagatelj VANJA GRUDEN
 • volilni predlog VZVLJ170029126, predlagatelj REBEKA TRAMŠEK

II. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170024698, predlagatelj BORIS MATEJ
 • volilni predlog VZVLJ170024699, predlagatelj LYDIJA RIZNER TERTINEK
 • volilni predlog VZVLJ170024704, predlagatelj NATALIJA MATEJ
 • volilni predlog VZVLJ170024831, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170028724, predlagatelj METKA LEŠNIK
 • volilni predlog VZVLJ170028769, predlagatelj NEVENKA TURK
 • volilni predlog VZVLJ170028798, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170028979, predlagatelj MARKO MARTINUZZI

 III. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170028889, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028981, predlagatelj SREČKO ERJAVEC
 • volilni predlog VZVLJ170029117, predlagatelj BRIGITA JUHART

 IV. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170029038, predlagatelj MARTINA VRHOVNIK
 • volilni predlog VZVLJ170029071, predlagatelj MARJAN HOLC

V. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170028773, predlagatelj NEŽKA IVANETIČ
 • volilni predlog VZVLJ170028930, predlagatelj BOGDAN BRADAČ,
 • volilni predlog VZVLJ170029026, predlagatelj IVONA PROSEN
 • volilni predlog VZVLJ170029034, predlagatelj NIKOLAJ MARTINUZZI
 • volilni predlog VZVLJ170029036, predlagatelj EMIL HEDŽET

 Seznam vseh neveljavnih volilnih predlogov po starostnih razredih:

Neveljavnih volilnih predlogov je skupaj 361, in sicer:

I. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170024987, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024988, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024989, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024990, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024991, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024992, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024994, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024995, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024996, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024997, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024998, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024999, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025000, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025001, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025002, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025003, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025004, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025005, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025006, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025007, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025008, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025009, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025010, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025011, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025012, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025013, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025014, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025015, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025016, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025017, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025018, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025019, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025020, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025021, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025022, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025023, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025024, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025025, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025026, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025027, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025028, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025029, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025030, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025031, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025032, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025033, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025034, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025035, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025036, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025037, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025038, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025039, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025040, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025042, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025043, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025044, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025045, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170025046, predlagatelj ANDREJ VRHUNC
 • volilni predlog VZVLJ170024717, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024718, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024719, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024720, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024761, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024762, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024763, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024764, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024765, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024767, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024768, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024769, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024770, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024771, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024772, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024773, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024774, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024775, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024776, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024777, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024778, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024779, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024780, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024781, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024782, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024783, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024784, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024785, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024786, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024787, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024788, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170024789, predlagatelj MARTIN ROBLEK
 • volilni predlog VZVLJ170032191, predlagatelj MARTIN ROBLEK

II. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170024803, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024804, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024805, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024806, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024807, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024808, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024809, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024810, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024811, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024812, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024813, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024814, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024815, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024816, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024817, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024818, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024819, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024820, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024821, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024822, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024823, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024824, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024825, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024826, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024827, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024828, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024829, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024830, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024832, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024833, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024834, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024835, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024836, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024837, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024838, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024839, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024840, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024841, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024842, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024843, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024844, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024845, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024846, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024847, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024848, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024849, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024850, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024851, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024852, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024853, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024854, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024855, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024856, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024857, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024858, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024859, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024860, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024861, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024862, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024863, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024864, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024866, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024867, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024868, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024869, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024870, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024871, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024872, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024873, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024874, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024875, predlagatelj KARMEN PONIKVAR
 • volilni predlog VZVLJ170024701, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024702, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024703, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024705, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024706, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024707, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024708, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024709, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024710, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024711, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024712, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024713, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024714, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024715, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170024716, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA
 • volilni predlog VZVLJ170032173, predlagatelj MATJAŽ ŠTOLFA

III. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170028261, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028881, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028882, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028883, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028884, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028885, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028886, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028887, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028888, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028890, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028891, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028892, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028893, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028894, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028895, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028896, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028897, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028898, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028899, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028900, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028901, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028902, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028903, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028904, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028905, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028906, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028907, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028908, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028909, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028910, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028911, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028912, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028913, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028914, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028915, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028933, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028937, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028938, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028939, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028940, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028941, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028942, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028943, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028944, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028945, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028946, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028947, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028948, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028949, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028950, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028951, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028952, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028953, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028954, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028955, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028956, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028957, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028958, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028959, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028960, predlagatelj MARJAN MAUČEC
 • volilni predlog VZVLJ170028875, predlagatelj MARJAN MAUČEC

IV. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170024964, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024966, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024967, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024968, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024969, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024970, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024971, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024972, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024973, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024979, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024980, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024981, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024982, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024983, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024984, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024985, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024942, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024943, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024944, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024945, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024946, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024947, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024948, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024949, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024950, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024951, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024952, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024953, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024954, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024955, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024956, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024957, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024958, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024959, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024960, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024961, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024962, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024963, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024965, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024974, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024975, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024976, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024977, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024978, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJH170024926, predlagatelj MILENA LEVAČIČ AVBELJ
 • volilni predlog VZVLJ170024721, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024725, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024729, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024733, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024737, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024741, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024745, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024749, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024753, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024757, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024790, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024791, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024792, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024793, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024794, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024795, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024796, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024797, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024798, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024799, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024800, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024801, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024802, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170028265, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170024723, predlagatelj VEDRAN TAVČAR
 • volilni predlog VZVLJ170028785, predlagatelj ZDRAVKO ČERV

V. starostni razred:

 • volilni predlog VZVLJ170024876, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024877, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024878, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024879, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024880, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024881, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024882, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024883, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024884, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024885, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024886, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024887, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024888, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024889, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024890, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024891, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024892, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024893, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024894, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024895, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024896, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024897, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024898, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024899, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024900, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024901, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024902, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024903, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024904, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024905, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024906, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024907, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024908, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024909, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024910, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024911, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024912, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024913, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024914, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024915, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024916, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024917, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024918, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024919, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024920, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024921, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024922, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024923, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170024924, predlagatelj BOGDAN BRADAČ
 • volilni predlog VZVLJ170025280, predlagatelj ZDRUŽENJE SENIORJEV SLOVENIJE

 V Ljubljani, 28. 2. 2017                                                  

                                                                                             Vzajemna, d.v.z.

Nazaj na Obvestila članom