Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

27. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 9. skupščina zastopnikov članov

29.5.2018 ( min branja)

V skladu z 21. členom statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 27. skupščino Vzajemne, d.v.z., – 9. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v torek, dne 29.5.2018, ob 14:00 uri, v hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Sklic skupščine

Sklic 27. skupščine Vzajemne, d.v.z.


Gradiva za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki


Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog 1. sklepa k 2. točki

Predlog 2. sklepa k 2. točki

Predlog 3. sklepa k 3. točki

Priloga k 1. točki - Revidirano letno poročilo 2017


Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 3. točki

Priloga k 3. točki - Letno poročilo o notranjem revidiranju

Priloga k 3. točki - Mnenje NS k letnemu poročilu SNR 2017


Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 4. točki

Priloga k 4. točki - Predlog sprememb statuta


Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 5. točki

Priloga k 5. točki - Predlog sprememb pravilnika o volitvah


Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 6. točki

Priloga k 6. točki - predlog sprememb poslovnika o delu skupščine

Nazaj na Obvestila članom