Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

32. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 14. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. ter 22. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 32. skupščino Vzajemne, d.v.z., – 14. skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki bo v torek, dne 8. 6. 2021, ob 14:00 uri, v hotelu Primus, Pot v toplice 9, Ptuj, udeležba pa bo mogoča tudi preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/Vzajemna/skupscina.html.

Sklic skupščine 

Navodila za elektronsko skupščino

Prijavnica za skupščino

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog prvega sklepa k 2. točki

Predlog drugega sklepa k 2. točki

Predlog tretjega sklepa k 2. točki

Priloga k 2. točki – Letno poročilo Vzajemne za 2020

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

K 3. točki

Prilogi k 3. točki

Nazaj na Obvestila članom