Novi zastopniki članov Vzajemne

Skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., je na seji dne 15.6.2015 sprejela naslednje sklepe:

I. starostni razred:

Lea Rubin, Središče ob Dravi
Dušan Skledar, Lovrenc na Dravskem polju 121; Lovrenc na Dravskem polju
Renata Jankoska, Rakuševa ulica 34, Ljubljana

II. starostni razred:

Jožica Gradišnik, Rače - Fram, Drevesniška ulica 14, Rače
Branko Majerič, Selska cesta 6, Ptuj
Blanka Žerjav, Fram 165, Fram

III. starostni razred:

Metka Hren, Cesta na Roglo 17c, Zreče
Brigita Juhart, Visole 92a, Slovenska Bistrica
Majda Cajnko, Ulica Kirbiševih 13, Miklavž Na Dravskem Polju

IV. starostni razred:

Zvonko Tomažič, Proti Jezam 59, Slovenska Bistrica
Mira Elmasa Gostenčnik, Tomšičeva 20, Slovenska Bistrica
Karel Pušnik, Pušnikova ulica 16, Maribor

V. starostni razred:

Ivona Prosen, Metelkova ulica 7, Maribor
Valter Drozg, Slovenska ulica 38, Maribor
Karl Krauser, Šmiklavž 8A, Podgorje

Novoizvoljeni zastopniki članov Vzajemne, d.v.z., nastopijo mandat z dnem 21.6.2015.

Nazaj na Obvestila članom