31. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

13. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 31. SKUPŠČINO VZAJEMNE, D.V.Z., – 13. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v torek, dne 9. 2. 2021, ob 14:00 uri, v hotelu Primus, Pot v toplice 9, Ptuj.

Sklic skupščine

SKLIC 31. SKUPŠČINE VZAJEMNE, D.V.Z.

Navodila za elektronsko skupščino

Pravila postopka za izvedbo elektronske skupščine

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki 

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 2. točki

Priloga k predlogu sklepa k 2. točki

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 3. točki

Priloga k predlogu sklepa k 3. točki

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 4. točki

Priloga k predlogu sklepa k 4. točki

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 5. točki

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 6. točki

Nazaj na Obvestila članom