Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Volitve s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne 2021

V skladu s sklepom uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., z dne 1. 4. 2021, o razpisu volitev s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne 2021, sprejetim na podlagi 42. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ter v povezavi z 18. a členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje volitve s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne 2021.«

Razpis volitev s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

VOLILNI OBRAZCI:   

NASLOV: Obrazec 1A - VOLILNI PREDLOG (predlagatelj, kandidat/i in podpornik/i)

I. starostni razred

II. starostni razred

III. starostni razred

IV. starostni razred

V. starostni razred

NASLOV: Obrazec 1B - VOLILNI PREDLOG (samokandidatura)

I. starostni razred

II. starostni razred

III. starostni razred

IV. starostni razred

V. starostni razred

NASLOV: Obrazec - SOGLASJE H KANDIDATURI

I. starostni razred

II. starostni razred

III. starostni razred

IV. starostni razred

V. starostni razred

Nazaj na Obvestila članom