Rezultati žreba za določitev tretjine zastopnikov, ki jim preneha mandat