Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

28. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 10. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

13.12.2018 ( min branja)

V skladu z 21. členom statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 28. skupščino Vzajemne, d.v.z., – 10. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v sredo, dne 16.1.2019, ob 14:00 uri, v hotelu Four Points by Sheraton Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.


Sklic skupščine

Sklic 28. skupščine Vzajemne, d.v.z.


Gradiva za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 2. točki

Priloga k sklepu 2. točke

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 3. točki

Priloga k sklepu 3. točke

Nazaj na Obvestila članom