Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklep o razvrstitvi kandidatov na glasovnici posameznega starostnega razreda

28.2.2017 ( min branja)

Na podlagi 19. člena Statuta Vzajemne, d.v.z. je Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., na 2. seji dne 28. 2. 2017 sprejela naslednji

SKLEP O RAZVRSTITVI KANDIDATOV NA GLASOVNICI POSAMEZNEGA STAROSTNEGA RAZREDA

Volilna komisija na podlagi potrjenih volilnih predlogov sprejme seznam vseh uvrščenih kandidatov in njihovo razvrstitev na glasovnici posameznega starostnega razreda, in sicer:

I. starostni razred:
1. KAJA GLAVIČ, stanujoč PUGLJEVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA
2. TINE JANEŽIČ, stanujoč KVEDROVA ULICA 4, 2250 PTUJ
3. MARUŠA VRAČKO, stanujoč KMETIJSKA ULICA 1B, 2000 MARIBOR
4. JASMINA OPEC VÖROŠ, stanujoč JEZERA 22, 9000 RAKIČAN
5. BOŠTJAN DEŽELAK, stanujoč LJUBLJANSKA CESTA 80, 1230 DOMŽALE
6. MIRKO FILIPOVIĆ, stanujoč SAVSKA C. 8, 1000 LJUBLJANA
7. BOR MOJŠKERC, stanujoč JAMOVA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA
8. ALJAŽ KOVAČIČ, stanujoč LJUBLJANSKA ULICA 35, 2000 MARIBOR
9. IGOR JESIH, stanujoč BOROVA VAS 30, 2000 MARIBOR
10. ALJA JEREB, stanujoč KAMNOGORIŠKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA
11. ŽELJKO ŠLJIVIĆ, stanujoč OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 206, 1000 LJUBLJANA
12. MITJA HORVAT, stanujoč KOPALIŠKA ULICA 15, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
13. ALEŠ KEGL, stanujoč STANTETOVA ULICA 26, 2000 MARIBOR
14. MATEJ ZUPANIČ, stanujoč GUBČEVA ULICA 28, 2250 PTUJ
15. URBAN PROSEN, stanujoč PARTIZANSKA 18, 4220 ŠKOFJA LOKA
16. BORIS JEREB, stanujoč KAMNOGORIŠKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA
17. JAKA DEBELJAK, stanujoč KRŽETI 14, 1317 SODRAŽICA
18. ROK HRIBAR, stanujoč SP.DUPLJE 10A, 4203 DUPLJE
19. ALEN BRKIĆ, stanujoč ŠKAPINOVA ULICA 15, 3000 CELJE
20. TEO MILOŠIČ, stanujoč BUKOVCI 99C, 2281 MARKOVCI
21. MATJAŽ MIHALIČ, stanujoč ZAGORICA PRI DOLSKEM 7B, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
22. POLONA HRIBAR, stanujoč SPODNJE DUPLJE 10A, 4203 DUPLJE
23. MARKO BRAVHAR, stanujoč KOKRA 8, 4205 PREDDVOR
24. LJILJANA KAČIČNIK, stanujoč KAMNIŠKA ULICA 30, 2000 MARIBOR
25. GREGOR JEKOVEC, stanujoč ZGORNJA BELA 51, 4205 PREDDVOR
26. JERNEJA FIŠER KURNIK, stanujoč SPODNJA VOLIČINA 7, 2232 VOLIČINA
27. TJAŠA DEJAK, stanujoč DOLNJE RETJE 11, 1315 VELIKE LAŠČE
28. MIHA ŽELEZNIK, stanujoč LINHARTOVA ULICA 21, 2000 MARIBOR
29. GAŠPER JERAJ, stanujoč DOBRUŠA 1A, 1217 VODICE
30. BLAŽ VRABL, stanujoč CANKARJEVA ULICA 28, 2000 MARIBOR
31. ŠPELA LESKOVEC, stanujoč ŠKOFJELOŠKA CESTA 29, 4000 KRANJ
32. DEJAN SPITAL, stanujoč K ŽELEZNICI 5, 2345 BISTRICA OB DRAVI
33. VITO KUNSTEK, stanujoč DRAVINJSKA CESTA 58, 2319 POLJČANE
34. MARTIN ZAMAN, stanujoč ZALOŠKA CESTA 98, 1000 LJUBLJANA
35. ŽIGA SCHMIDT, stanujoč PREŽIHOVA ULICA , 2000 MARIBOR
36. MOJCA KAVAŠ, stanujoč SPODNJA POLSKAVA 127, 2331 PRAGERSKO
37. SAŠO KOZLEVČAR, stanujoč TRIGLAVSKA ULICA 2A, 1235 RADOMLJE
38. TINA POSAVEC, stanujoč POLJE, CESTA XXX 12C, 1000 LJUBLJANA
39. JAKOB ŠUSTER, stanujoč SADJARSKA ULICA 5, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
40. ZLATKA KEČEK, stanujoč LEVSTIKOVA 8, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
41. MOJCA ŠTEFANČIČ, stanujoč ZAGORICA PRI DOLSKEM 13, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
42. ZLATKO RATEJ, stanujoč TEPANJE 8, 3210 SLOVENSKE KONJICE
43. MATEVŽ CASERMAN, stanujoč DRENOV GRIČ 18, 1360 VRHNIKA
44. ANDREJ VRHUNC, stanujoč SELCA 138, 4227 SELCA
45. ALENKA JAKŠA MOJŠKERC, stanujoč PIONIRSKA C. 46, 1360 VRHNIKA
46. HELENA CASERMAN, stanujoč DRENOV GRIČ 18, 1360 VRHNIKA
47. NINA POTOČNIK, stanujoč AŠKERČEVA ULICA 9, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
48. DENISA ŠIRIĆ, stanujoč PODULCE 9, 8274 RAKA
49. PRIMOŽ VISENJAK, stanujoč PRVENCI 14A, 2281 MARKOVCI
50. VLADO VUČIĆ, stanujoč OŽBALT 9, 2361 OŽBALT
51. VALENTINA SELŠEK, stanujoč KOKRA 8, 4205 PREDDVOR
52. VANJA GRUDEN, stanujoč VAJDOVA ULICA 63, 8333 SEMIČ
53. RAMONA TOPLAK VESELKO, stanujoč VINARSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
54. REBEKA TRAMŠEK, stanujoč KAJUHOVA ULICA 64, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

II. starostni razred:
1. MARJAN ŠTUBER, stanujoč SPODNJA KORENA 36, 2242 KORENA
2. MARIJA ANDREEVSKI TURK, stanujoč ROVTARSKE ŽIBRŠE 7A, 1373 ROVTE
3. MATEJKA ZIDANŠEK, stanujoč ZAČRET 16, 3202 LJUBEČNA
4. ALEKSANDRA VISENJAK, stanujoč KVEDROVA ULICA 2, 2250 PTUJ
5. METKA VIDOVIČ, stanujoč GOREČJA VAS 41b, 2288 HAJDINA
6. SIMON DOBČNIK, stanujoč JEZE 2, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
7. SEBASTJAN NOVAK, stanujoč ŠOLSKA ULICA 18, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
8. MARIJO HOLER, stanujoč GRIŽE 40A, 3302 GRIŽE
9. BORIS TUŠEK, stanujoč GUBČEVA ULICA 6, 8270 KRŠKO
10. JERNEJ KMETEC, stanujoč STARŠE 86D, 2205 STARŠE
11. MITJA PERŠ, stanujoč VEŠČICA 4I, 9000 VEŠČICA
12. JANEZ ROŽMAN, stanujoč ULICA ARNOLDA TOVORNIKA 8, 2000 MARIBOR
13. MARKO MARTINUZZI, stanujoč GREGORČIČEVA ULICA 27A, 9000 MURSKA SOBOTA
14. LEONIDA ČEPEK, stanujoč RANCA 27D, 2211 RANCA
15. NEŽA SAUTET, stanujoč TOVARNIŠKA CESTA 12H, 1370 LOGATEC
16. MIHA MARINŠEK, stanujoč SLOVENSKA ULICA 36, 2000 MARIBOR
17. SIMONA SMOLAR, stanujoč UL. POHORSKEGA BATALJONA 35, 2314 ZGORNJA POLSKAVA
18. POLONA IVANOVIĆ, stanujoč OPEKARSKA ULICA 15A, 2000 MARIBOR
19. MARKO NEMŠAK, stanujoč ZIMICA 29A, 2242 ZGORNJA KORENA
20. VLADO CVETKO, stanujoč ORMOŠKA CESTA 130, 2325 KIDRIČEVO
21. ANDREJ MIRTIČ, stanujoč POLJANSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA
22. MARJAN ŽEKŠ, stanujoč CANKARJEVA ULICA 18A, 9000 RAKIČAN
23. LUČKA URŠIČ, stanujoč TOMIŠELJ 77, 1292 IG
24. NATAŠA VRHUNC, stanujoč SELCA 108, 4227 SELCA
25. METKA LEŠNIK, stanujoč TOMŠIČEVA ULICA 31, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
26. DEJAN RIBNIKAR, stanujoč BERIČEVO 51A, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
27. EMINA IKANOVIĆ, stanujoč RAMOVŠEVA 57, 1000 LJUBLJANA
28. ALEKSANDRA JELUŠIČ, stanujoč SPUHLJA 2C, 2250 PTUJ
29. MATEJ BASTIČ, stanujoč MAKEDONSKA ULICA 65, 2000 MARIBOR
30. SIMON PUC, stanujoč DORNAVA 39, 2252 DORNAVA
31. DAMJANA PETERNELJ, stanujoč PODGORA 35, 4224 GORENJA VAS
32. ROBERT PETERNELJ, stanujoč PODGORA 35, 4224 GORENJA VAS
33. ALEKSANDER AVBELJ, stanujoč STEGNE 14, 1251 MORAVČE
34. SIMONA HAFNER, stanujoč PODBORŠT PRI KOMENDI 17, 1218 KOMENDA
35. ALEKSANDER ŠAJN, stanujoč KARDELJEVA CESTA 51, 2000 MARIBOR
36. MOJCA ANGELA TOLIČ-KUKOVEC, stanujoč DEČKOVA CESTA 52, 3000 CELJE
37. TOMISLAV AUREDNIK, stanujoč KAJUHOVA ULICA 64, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
38. ALEŠ MEGLIČ, stanujoč SPUHLJA 61, 2250 PTUJ
39. JANJA VIHER, stanujoč ŠOBER 32, 2354 BRESTERNICA
40. ANDREJ PLEVEL, stanujoč SEČA 79A, 6320 PORTOROŽ
41. BREDA CIKAČ, stanujoč LAVTARJEVA ULICA 9a, 2000 MARIBOR
42. URŠKA STERNAD HOLER, stanujoč GRIŽE 40A, 3302 GRIŽE
43. ANDREJ ŠKRABL, stanujoč CESTA XIV. DIVIZIJE 79B, 2000 MARIBOR
44. TINE PREVEC, stanujoč MALGAJEVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
45. JOŽE GRABNAR, stanujoč IŽANSKA CESTA 86C, 1000 LJUBLJANA
46. TOMAŽ VRHUNC, stanujoč SELCA 108, 4227 SELCA
47. JASMINA KAJBA, stanujoč SP. JABLANICA 2C, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
48. MARKO GASSER, stanujoč ZGORNJE DANJE 3, 4229 SORICA
49. DUŠAN SKLEDAR, stanujoč LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 121, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
50. LIDIJA KMETEC, stanujoč STARŠE 86D, 2205 STARŠE
51. LIDIJA MAJCEN, stanujoč SLEKOVČEVA ULICA 12, 2000 MARIBOR
52. KLEMEN BEDENIK, stanujoč GOSPOSVETSKA 31, 2000 MARIBOR
53. MARIANNA BEDENIK, stanujoč GOSPOSVETSKA 31, 2000 MARIBOR
54. MATEJ DERSTVENŠEK, stanujoč DELAVSKA ULICA 7, 8281 SENOVO

III. starostni razred:
1. IGOR JEZA, stanujoč ZELENA ULICA 6, 2311 HOČE
2. VALENTINA OPEC, stanujoč JEZERA 22, 9000 RAKIČAN
3. IVAN ČERVINSKI, stanujoč KIDRIČEVA CESTA 43, 4000 KRANJ
4. IRENA GORETIĆ, stanujoč POT NA MLINARICO 1, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
5. JELKA HRKALOVIĆ, stanujoč ZA JEZOM 24, 4290 TRŽIČ
6. PETER VUK, stanujoč TRUBARJEVA 20, 2331 PRAGERSKO
7. ZMAGICA CAPL, stanujoč KAJUHOVA ULICA 16, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
8. DANICA HRNČIČ, stanujoč KLEPOVA ULICA 52, 2250 PTUJ
9. MARTA JUS, stanujoč ROGOZA - CESTA V SKOKE 10D, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
10. SAŠA GRIL, stanujoč TOMŠIČEVA CESTA 19, 1330 KOČEVJE
11. SUZANA LOVKO, stanujoč ROŠKA CESTA 64A, 1330 KOČEVJE
12. BISERKA ČEMAŽAR, stanujoč LITIJSKA 268, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE
13. MARJAN MAUČEC, stanujoč GANČANI 80, 9231 BELTINCI
14. KSENIJA BAUTIN RITONJA, stanujoč GASPARIJEVA 5, 1000 LJUBLJANA
15. TATJANA BOLŠEC, stanujoč CESTA OB RIBNIKU 39, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
16. MITIJA SAMAKODŽIJA, stanujoč AE ZIMERCOVE 8, 1000 LJUBLJANA
17. MARJETKA BRGLEZ, stanujoč ZGORNJA LOŽNICA 50, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
18. MIRAN FORJANIČ, stanujoč ČRTOMIROVA ULICA 6, 9000 MURSKA SOBOTA
19. MARIJA RAVNJAK, stanujoč KORITNO 33a, 2317 OPLOTNICA
20. VANDA ŠMID, stanujoč MOSTE 86, 1218 KOMENDA
21. JOŽICA JELENKO, stanujoč ROGOZA - CESTA V SKOKE 14, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
22. BRIGITA JUHART, stanujoč KODVORSKA 35, 2342 RUŠE
23. PETER PIŠEK, stanujoč LOPATA 17, 3000 LOPATA
24. ANDREJ KOGELNIK, stanujoč OB BLAZOVNICI 56A, 2341 LIMBUŠ
25. VENČESLAV ŠKERGET, stanujoč LOVRENC NA DRAV.POLJU 37a, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
26. ALEŠ PELJHAN, stanujoč ULICA ŽELJKA TONIJA 2, 1000 LJUBLJANA
27. MIRA JURCA, stanujoč PETKOVEC 19, 1373 ROVTE
28. JOŽE KOROTAJ, stanujoč SLADKI VRH 5C, 2214 SLADKI VRH
29. RADO VRAČKO, stanujoč REISERJEVA ULICA 3, 2341 LIMBUŠ
30. IVANKA HAMERŠAK, stanujoč MURETINCI 61A, 2272 GORIŠNICA
31. SLAVKO PERNEK, stanujoč LIMBUŠKA CESTA 116, 2000 MARIBOR
32. SAŠA TREPŠIČ, stanujoč CELOVŠKA CESTA 195, 1000 LJUBLJANA
33. DRAGO SELINŠEK, stanujoč SELE PRI POLSKAVI 10a, 2331 PRAGERSKO
34. SLAVICA ČERVINSKI, stanujoč GOLNIK 111, 4204 GOLNIK
35. JOŽICA GRADIŠNIK, stanujoč DREVESNIŠKA 14, 2327 RAČE
36. STANKA KAMENIK, stanujoč ZGORNJA BISTRICA 213, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
37. MIROSLAV KOSI, stanujoč DOBRAVA 31, 2270 ORMOŽ
38. ANDREJA MERNIK, stanujoč V ZAVOJU 46, 2000 MARIBOR
39. ANDREJA KRIŽMAN, stanujoč KAJUHOVO NASELJE 28, 1330 KOČEVJE
40. ROSANA JARC, stanujoč UL.MARIJE DRAKSLERJEVE 3, 1000 LJUBLJANA
41. EVITA VITEZ, stanujoč ZALOŠKA CESTA 69, 1000 LJUBLJANA
42. STANISLAV IVANC, stanujoč VAŠKA POT 1, 1235 PRESERJE, RADOMLJE
43. IVANKA DUH, stanujoč ROŽNA POT 18, 2212 ŠENTILJ V SLOV. GORICAH
44. VILI ŠTRAFELA, stanujoč DRAŽENCI 86A, 2288 HAJDINA
45. BRANKA ROBLEK, stanujoč CANKARJEVA CESTA 13, 4290 TRŽIČ
46. RAFAEL GULIN, stanujoč PARIŽLJE 9C, 3314 BRASLOVČE
47. TATJANA PETEK, stanujoč ČREŠNJEVCI 131, 9250 GORNJA RADGONA
48. SREČKO ERJAVEC, stanujoč HRAŠOVČEVA ULICA 4, 3000 CELJE
49. DRAGICA MARINIČ, stanujoč BOROVA VAS 28, 2000 MARIBOR
50. MARIJA ROJIČ, stanujoč KVEDROVA ULICA 3, 2250 PTUJ
51. HELENA ROUS, stanujoč MAROLTOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
52. DENISA CEKLIN, stanujoč V RADNO 52A, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
53. IGOR HROVATIČ, stanujoč ŠKRJANČE 12, 8000 NOVO MESTO
54. MAJDA ZADRAVEC, stanujoč ZAMUŠANI 22C, 2272 GORIŠNICA

IV. starostni razred:
1. SREČKO ČARNI, stanujoč PRINCIPOVA ULICA 2, 2000 MARIBOR
2. BERNARDA KEŠE, stanujoč CESTA 4.JULIJA 62, 8270 KRŠKO
3. BRANKO VODUŠEK, stanujoč MESTNI VRH 86A, 2250 PTUJ
4. MARIJAN SAJKO, stanujoč VRHLOGA 53a, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
5. SONJA MILFELNER, stanujoč PRISOJNA ULICA 67, 2000 MARIBOR
6. MIROSLAV LESKOVAR, stanujoč ŠLAJMERJEVA ULICA 2, 2000 MARIBOR
7. STANISLAV ŠAJN, stanujoč KARDELJEVA 51, 2000 MARIBOR
8. ALBERT KOROŠEC, stanujoč PODLEHNIK 3A, 2286 PODLEHNIK
9. JOŽEF BRGLEZ, stanujoč ZGORNJA LOŽNICA 50, 2316 ZGORNJA LOŽNICA
10. MILOJKA NEMEC, stanujoč SMETANOVA 27, 2000 MARIBOR
11. DRAGICA ŠAJN, stanujoč KARDELJEVA 51, 2000 MARIBOR
12. BRUNO RUMEŽ, stanujoč KOPALIŠKA ULICA 15, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
13. ROMAN GLASER, stanujoč STANKA BRENČIČA 6, 2250 PTUJ
14. VERA KOZMIK VODUŠEK, stanujoč PROLETARSKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
15. BOJAN MAJHENIČ, stanujoč JASKOVA ULICA 40, 2000 MARIBOR
16. HEDVIKA MOŽINA, stanujoč VOSEK 3c, 2231 PERNICA
17. MAJDA CAJNKO, stanujoč ULICA KIRBIŠEVIH 13, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
18. MARJAN HOLC, stanujoč ZAGREBŠKA CESTA 72, 2000 MARIBOR
19. MILAN FIRBAS, stanujoč ZGORNJA HAJDINA 138, 2288 HAJDINA
20. MARTINA VRHOVNIK, stanujoč ULICA SLAVKA GRUMA 24, 8000 NOVO MESTO
21. MIRA ELMASA GOSTENČNIK, stanujoč TOMŠIČEVA 20, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
22. JOŽICA KVAS, stanujoč ČADRAM 65, 2317 OPLOTNICA
23. MARIJA JAZBEC, stanujoč ULICA BORISA KRAIGHERJA 10, 2325 KIDRIČEVO
24. MAJDA BARONIK, stanujoč VRAZOVA ULICA 9, 2000 MARIBOR
25. KARL TURK, stanujoč ZGORNJI DUPLEK 91E, 2241 SPODNJI DUPLEK
26. STANKO VAJDA, stanujoč GAJEVCI 33A, 2272 GORIŠNICA
27. ZVONKO TOMAŽIČ, stanujoč PROTI JEZAM 54, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

V. starostni razred:
1. BORIS LUKNER, stanujoč NA JASI 7, 1236 TRZIN
2. MARTIN HORVAT, stanujoč IVANCI 44, 9222 BOGOJINA
3. JOŽEF GAŠPERŠIČ, stanujoč POT V DOLINO 27G, 1000 LJUBLJANA
4. MARIJA FILIPIČ, stanujoč KLETARSKA ULICA 30, 2000 MARIBOR
5. BERTA MARIČ, stanujoč KAMENŠKOVA ULICA 65, 2000 MARIBOR
6. HUBERT ŠVARC, stanujoč GORIŠKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
7. TOMAŽ GRUDEN, stanujoč ČRTOMIROVA ULICA 29, 1000 LJUBLJANA
8. ŠTEFANIJA GROS, stanujoč KOŠAŠKI DOL 16, 2000 MARIBOR
9. ANGELINA GRUDEN, stanujoč ČRTOMIROVA 29, 1000 LJUBLJANA
10. MIRKO MIRTIČ, stanujoč MIKLOŠIČEVA 1B, 1230 DOMŽALE
11. JOŽE PROTNER, stanujoč VODOLE 34, 2229 MALEČNIK
12. MARIJA BLAŽIČ, stanujoč ROGOZA, CESTA OB RIBNIKU 10, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
13. MARTINA PUCONJA, stanujoč JEZDARSKA ULICA 8B, 2000 MARIBOR
14. VLADO ŠAUPERL, stanujoč ZIMICA 16, 2242 ZGORNJA KORENA
15. KAROLINA CENCEN, stanujoč GRIŽE 39, 3302 GRIŽE
16. JOŽEFA PUHAR, stanujoč ČIRČE 46, 4000 KRANJ
17. DUŠAN ZAVRŠNIK, stanujoč KAMNIŠKA 30, 2000 MARIBOR
18. RUDOLF KULIČ, stanujoč BREZOVCI 86A, 9201 PUCONCI
19. NADA RAPAIĆ, stanujoč ŠARED 35, 6310 IZOLA
20. ERIKA CVETKO, stanujoč KOPITARJEVA ULICA 3, 2000 MARIBOR
21. EDVARD ČADEŽ, stanujoč ČERNIČEVA ULICA 8, 2000 MARIBOR
22. SMAIL OKANOVIĆ, stanujoč ZADOBROVŠKA CESTA 10A, 1260 LJUBLJANA - POLJE
23. HILDA NIKOLIČ, stanujoč REGENTOVA ULICA 18, 2000 MARIBOR
24. MARIJA MIHEC, stanujoč LJUBLJANSKA ULICA 7a, 2000 MARIBOR
25. LJUDMILA TREBŠE ŠTOLFA, stanujoč ŠARED 19 D, 6310 IZOLA
26. ROMANA GORJANC, stanujoč ROGOZA, ROGOŠKA CESTA 37, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
27. ŠTEFANIJA PREMZL, stanujoč MLINSKA ULICA 14, 2313 FRAM
28. JOŽE ILC, stanujoč CHENGDUJSKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
29. NEŽA BOŽIČ, stanujoč STROSSMAYERJEVA ULICA 36, 2000 MARIBOR
30. ROŽCA ŠONC, stanujoč NAD MLINI 1, 8000 NOVO MESTO
31. RADOVAN KOVAČEVIĆ, stanujoč DRAVSKI DVOR, LOVSKA ULICA 29, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
32. KATARINA PRVINŠEK, stanujoč ZAVRH 1, 1222 TROJANE
33. BORIS JANEZ BREGANT, stanujoč HRUŠICA 136, 4276 HRUŠICA
34. BORIS KRAUT, stanujoč PRI JEZU 6, 2000 MARIBOR
35. JOŽE ŽMAUC, stanujoč ALJAŽEVA ULICA 5, 2000 MARIBOR
36. JANEZ HROVAT, stanujoč GRADIŠČE 35, 1225 LUKOVICA
37. IVONA PROSEN, stanujoč DUŠANOVA ULICA 10, 2000 MARIBOR
38. MATILDA KREN, stanujoč ULICA I.INTERNACIONALE 12, 2000 MARIBOR
39. IRMA KANCLER, stanujoč TOMŠIČEVA ULICA 29, 2000 MARIBOR
40. VALTER DROZG, stanujoč SLOVENSKA ULICA 38, 2000 MARIBOR
41. LJUBICA MAJERLE, stanujoč ŠIŠENSKA UL. 29, 1000 LJUBLJANA
42. KARL BLAŽIČ, stanujoč ROGOZA, CESTA OB RIBNIKU 10, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
43. MARIJA PILKO, stanujoč GORIŠKA ULICA 13, 2000 MARIBOR
44. DRAGICA ROGELŠEK, stanujoč ŠTREKLJEVA ULICA 60, 2000 MARIBOR
45. JOŽICA ČURIN, stanujoč ČRNOGORSKA ULICA 13, 2000 MARIBOR
46. NIKOLAJ MARTINUZZI, stanujoč NASELJE LJUDSKE PRAVICE 29, 9000 MURSKA SOBOTA
47. MARJETA ČURMAN, stanujoč REGENTOVA ULICA 2, 2000 MARIBOR
48. LEON TOPOLOVEC, stanujoč ULICA HEROJA ZIDANŠKA 7, 2000 MARIBOR
49. MARIJA VEŠLIGAJ, stanujoč BOROVA VAS 25, 2000 MARIBOR
50. GIZELA BAJSIČ, stanujoč SMOKE, USKOŠKA UL. 68, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
51. JUSTINA STERNAD, stanujoč GRIŽE 40a, 3302 GRIŽE
52. ANGELA ČEH, stanujoč ROGOZA, CESTA V SKOKE 8a, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
53. FERDINAND BERANIČ, stanujoč DALMATINSKA ULICA 23A, 2000 MARIBOR
54. ANTONIJA KOMPERŠAK, stanujoč KARDELJEVA CESTA 57, 2000 MARIBOR


                                                           Predsednik volilne komisije
                                                                      Mirjan Troha

Nazaj na Obvestila članom