Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

33. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 15. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. ter 22. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 33. skupščino Vzajemne, D.V.Z., – 15. skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki bo v torek, dne 7. 6. 2022, ob 14:00 uri, v hotelu Primus, Pot v toplice 9, Ptuj.

Sklic skupščine

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Priloga k 2. točki – Letno poročilo Vzajemne za 2021

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Gradivo k 6. točki dnevnega reda


Nazaj na Obvestila članom