Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Splošne volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., 2023

Razglasitev izida splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., 2023

V skladu z drugim odstavkom 32. člena Pravilnika o volitvah je Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., na 5. seji dne 18. 5. 2023 sprejela sklep o razglasitvi izida splošnih volitev, ki so bile izvajane v letu 2023, v skupščino Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 

Mandat izvoljenim zastopnikom in funkcija nadomestnim zastopnikom članov v skupščini Vzajemne začne teči z dnem 21. 6. 2023.

SKLEP VOLILNE KOMISIJE – IZVOLJENI ZASTOPNIKI ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.

Sklep volilne komisije o rezultatih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne 2023

Na podlagi 29. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., je Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., na 4. seji dne 12. 5. 2023 sprejela Sklep o ugotovitvi končnih rezultatov volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne.

SKLEP VOLILNE KOMISIJE – REZULTATI VOLITEV V SKUPŠČINOOb objavi sklepa volilne komisije o ugotovitvi končnih rezultatov volitev v skupščino vse člane Vzajemne tudi obveščamo, da ima vsak član Vzajemne, ki se je udeležil volitev v skupščino, v skladu s 53. členom Pravilnika o volitvah pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji zaradi morebitnih zatrjevanih nepravilnosti pri delu volilnih organov. 

Ugovor je potrebo, v skladu s 53. členom Pravilnika o volitvah predložiti najkasneje v petih koledarskih dneh po zaključku glasovanja. Upoštevaje, da je bilo v skladu z razpisom splošnih volitev glasovanje zaključeno 10. 5. 2023, je rok za predložitev morebitnega ugovora ponedeljek, 15. 5. 2023. Ugovor je potrebno predložiti pisno, na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Mala ulica 5, Ljubljana.

Volilna komisija bo o morebitnem ugovoru odločila v roku treh delovnih dni po prejemu ugovora.Sklep volilne komisije o kandidatih za volitve v skupščino Vzajemne 2023 za posamezni starostni razred

Kandidati na glasovnici I. starostnega razreda

Kandidati na glasovnici II. starostnega razreda

Kandidati na glasovnici III. starostnega razreda

Kandidati na glasovnici IV. starostnega razreda

Kandidati na glasovnici V. starostnega razreda

Dodatna predstavitev kandidatov

Sklep volilne komisije o potrditvi volilnih predlogov

V skladu s prvim odstavkom 51. člena Pravilnika o volitvah, ima vsak predlagatelj volilnega predloga, ki meni, da je postopek kandidiranja ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov nepravilen oziroma nezakonit ali v neskladju z določbami pravilnika, pravico vložiti pisni ugovor pri volilni komisiji. Ugovor se predloži najkasneje v petih koledarskih dneh po objavi sklepa volilne komisije o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov. Sklep volilne komisije o potrditvi volilnih predlogov se objavi neposredno po njegovem sprejemu na seji volilne komisije, to je dne 22. 3. 2023, in sicer na spletnih straneh Vzajemne.

Ugovor je pravočasen, če je predložen do vključno 27. 3. 2023, na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., na vložišče Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne predložitve so uradne ure na vložišču Vzajemne, Mala ulica 5, Ljubljana, od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure.

Sklep volilne komisije o potrditvi volilnih predlogov

Razpis volitev

- RAZPIS SPLOŠNIH VOLITEV V SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.

V skladu s 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., ter 11. členom Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z., uprava Vzajemne razpisuje splošne volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z., 2023.

Za dan razpisa splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. (v nadaljnjem besedilu: volitve), s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 14. februar 2023.

Vse informacije o splošnih volitvah so razvidne iz objavljenega Razpisa splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov vzajemne, d. v. z.

Volilni obrazci

V postopku predlaganja kandidatov, kandidiranja in podajanja podpore je obvezna uporaba volilnih obrazcev, objavljenih spodaj. Vsi obrazci, to je obrazec 1 - predlagatelj, kandidat/i in podpornik/i; obrazec 2 – samokandidatura, in obrazec 3 - soglasje h kandidaturi, vsebujejo natančna navodila za izpolnjevanje in vlaganje volilnih obrazcev. Obvezno je treba upoštevati navedena navodila. 

POMEMBNO: Obrazci morajo biti na mestih, kjer je predviden podpis (predlagatelja, kandidata, podpornika) izpolnjeni – podpisani lastnoročno. Podpis, ki bo izveden računalniško ali kakorkoli drugače od lastnoročnega, bo neveljaven. 

Za namen izvedbe volitev v skupščino zastopnikov članov se bodo obdelovali nekateri vaši osebni podatki (ime in priimek, naslov, datum rojstva in podatki o veljavnosti/trajanju sklenjenega zavarovanja, ki je podlaga za članstvo). Podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je Zakon o zavarovalništvu, ki ureja članstvo v družbi za vzajemno zavarovanje, ter sistem volitev v skupščino. Več si lahko preberete v Politiki zasebnosti in v spodnjem dokumentu, ki vključuje ključne informacije o obdelavi vaši osebnih podatkov.

Obrazec 1 (predlagatelj, kandidat/i in podporniki)

- VOLILNI PREDLOG ZA 1. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 2. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 3. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 4. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 5. STAROSTNI RAZRED

Obrazec 2 (samokandidatura) 

- VOLILNI PREDLOG ZA 1. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 2. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 3. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 4. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 5. STAROSTNI RAZRED

Obrazec 3 (Soglasje h kandidaturi)

- SOGLASJE KANDIDATA V 1. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 2. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 3. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 4. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 5. STAROSTNEM RAZREDU

Pooblastilo za popravek volilnega predloga

- POOBLASTILO ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI VOLILNEGA PREDLOGA

Posameznik ima možnost, da poda pooblastilo za izvedbo popravkov v volilnem obrazcu in pri tem tudi opredeli napake, ki se lahko odpravljajo. 

Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z.

- PRAVILNIK O VOLITVAH

Za večjo dostopnost in uporabnost volilnih obrazcev so spodaj ponovno objavljeni isti dokumenti kot zgoraj, da jih lahko prenesete na svoj računalnik. Za najboljšo uporabniško izkušnjo vam svetujemo, da dokumente PDF odpirate in urejate z brezplačnim programom Adobe Acrobat Reader.

Nazaj na Obvestila članom