Splošne volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., 2023

V skladu s 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., ter 11. členom Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z., uprava Vzajemne razpisuje splošne volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z., 2023.

Za dan razpisa splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. (v nadaljnjem besedilu: volitve), s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 14. februar 2023.

Vse informacije o splošnih volitvah so razvidne iz objavljenega Razpisa splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov vzajemne, d. v. z.

Razpis volitev

- RAZPIS SPLOŠNIH VOLITEV V SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.

Volilni obrazci

V postopku predlaganja kandidatov, kandidiranja in podajanja podpore je obvezna uporaba volilnih obrazcev, objavljenih spodaj. Vsi obrazci, to je obrazec 1 - predlagatelj, kandidat/i in podpornik/i; obrazec 2 – samokandidatura, in obrazec 3 - soglasje h kandidaturi, vsebujejo natančna navodila za izpolnjevanje in vlaganje volilnih obrazcev. Obvezno je treba upoštevati navedena navodila. 

POMEMBNO: Obrazci morajo biti na mestih, kjer je predviden podpis (predlagatelja, kandidata, podpornika) izpolnjeni – podpisani lastnoročno. Podpis, ki bo izveden računalniško ali kakorkoli drugače od lastnoročnega, bo neveljaven. 

Za namen izvedbe volitev v skupščino zastopnikov članov se bodo obdelovali nekateri vaši osebni podatki (ime in priimek, naslov, datum rojstva in podatki o veljavnosti/trajanju sklenjenega zavarovanja, ki je podlaga za članstvo). Podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je Zakon o zavarovalništvu, ki ureja članstvo v družbi za vzajemno zavarovanje, ter sistem volitev v skupščino. Več si lahko preberete v Politiki zasebnosti in v spodnjem dokumentu, ki vključuje ključne informacije o obdelavi vaši osebnih podatkov.

Obrazec 1 (predlagatelj, kandidat/i in podporniki)

- VOLILNI PREDLOG ZA 1. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 2. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 3. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 4. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 5. STAROSTNI RAZRED

Obrazec 2 (samokandidatura) 

- VOLILNI PREDLOG ZA 1. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 2. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 3. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 4. STAROSTNI RAZRED

- VOLILNI PREDLOG ZA 5. STAROSTNI RAZRED

Obrazec 3 (Soglasje h kandidaturi)

- SOGLASJE KANDIDATA V 1. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 2. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 3. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 4. STAROSTNEM RAZREDU

- SOGLASJE KANDIDATA V 5. STAROSTNEM RAZREDU

Pooblastilo za popravek volilnega predloga

- POOBLASTILO ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI VOLILNEGA PREDLOGA

Posameznik ima možnost, da poda pooblastilo za izvedbo popravkov v volilnem obrazcu in pri tem tudi opredeli napake, ki se lahko odpravljajo. 

Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d. v. z.

- PRAVILNIK O VOLITVAH

Za večjo dostopnost in uporabnost volilnih obrazcev so spodaj ponovno objavljeni isti dokumenti kot zgoraj, da jih lahko prenesete na svoj računalnik. Za najboljšo uporabniško izkušnjo vam svetujemo, da dokumente PDF odpirate in urejate z brezplačnim programom Adobe Acrobat Reader.

Nazaj na Obvestila članom