Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Novi zastopniki članov Vzajemne

29.5.2019 ( min branja)

Za nove zastopnike članov Vzajemne, d.v.z., v skupščino Vzajemne, d.v.z., so bili na volilni seji zastopnikov dne 28. 5. 2019 izvoljeni naslednji kandidati: 

I. starostni razred:
- TINE JANEŽIČ, KVEDROVA ULICA 4, PTUJ
- MARUŠA VRAČKO, REISERJEVA ULICA 3, LIMBUŠ
- TEO MILOŠIČ, BUKOVCI 99C, BUKOVCI

II. starostni razred:
- METKA LEŠNIK, TRAVNIŠKA ULICA 24, SLOVENSKA BISTRICA
- JERNEJ KMETEC, STARŠE 86D, STARŠE
- LIDIJA KMETEC, STARŠE 86D, STARŠE 

III. starostni razred:
- STANKA KAMENIK, ZGORNJA BISTRICA 213, SLOV. BISTRICA
- BRIGITA JUHART LESNIK, VISOLE 92 B, SLOV. BISTRICA
- RADO VRAČKO, REISERJEVA ULICA 3, LIMBUŠ

IV. starostni razred:
- MARIJA JAZBEC, ULICA BORISA KRAIGHERJA 10, KIDRIČEVO
- MARJAN HOLC, BETNAVSKA C. 69, MARIBOR
- VERA KOZMIK VODUŠEK, PROLETARSKA CESTA 2, LJUBLJANA 

V. starostni razred:
- IVONA PROSEN, DUŠANOVA ULICA 10, MARIBOR
- JOŽE ŽMAUC, ALJAŽEVA UL. 5, MARIBOR
- JOŽICA ČURIN, ČRNOGORSKA ULICA 13, MARIBOR

Novoizvoljeni zastopniki članov Vzajemne, d.v.z., nastopijo mandat z dnem 21. 6. 2019.

Nazaj na Obvestila članom