Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

26. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 8. skupščina zastopnikov članov

25.4.2017 ( min branja)

V skladu z 21. členom statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 26. skupščino Vzajemne, d.v.z., – 8. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v torek, dne 30.5.2017, ob 14:00 uri, v hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.


Sklic skupščine

Sklic 26. skupščine Vzajemne, d.v.z.


Gradiva za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Nazaj na Obvestila članom