Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Kandidati za nove zastopnike članov Vzajemne

Volilna komisija je na svoji 18. seji, dne 22.4.2015, po poteku rokov za vložitev ugovorov, potrdila seznam kandidatov posameznega starostnega razreda, sprejet s sklepom na 17. seji volilne komisije dne 16.4.2015.

V skladu z navedenim ter na podlagi elektronskega žreba za določitev vrstnega reda kandidatov na glasovnici, ki ga je volilna komisija izvedla izvedenega na 18. seji, je vrstni red kandidatov na glasovnici posameznega starostnega razreda naslednji:

I. starostni razred:
1. RENATA JANKOSKA, RAKUŠEVA ULICA 34, LJUBLJANA;
2. LEA RUBIN, GRABE 28a, SREDIŠČE OB DRAVI.
3. DUŠAN SKLEDAR, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 121; LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU;
4. TAMARA STANKOVIĆ, VIKRČE 31A, LJUBLJANA – ŠMARTNO.

II. starostni razred:
1. GORAN GOJKOVIĆ, KAVČIČEVA ULICA 20A, LJUBLJANA;
2. JOŽICA GRADIŠNIK, RAČE - FRAM, DREVESNIŠKA ULICA 14, RAČE.
3. HELENA MEGLIČ, SPUHLJA 65A, PTUJ;
4. BRANKO MAJERIČ, SELSKA CESTA 6, PTUJ;
5. TINA STANKOVIČ, KOLIČEVO 69, KOLIČEVO;
6. LJUBIŠA STANOJEVIĆ, ULICA BRATOV UČAKAR 10, LJUBLJANA;
7. MOJCA ŠTRITOF-BRUS, PODSKRAJNIK 8A, CERKNICA;
8. BLANKA ŽERJAV, FRAM 165, FRAM;
9. KARMEN PONIKVAR, VELIKE ČEŠNJICE 80, ŠENTVID PRI STIČNI;
10. SAMO LOGAR, PLOČANSKA ULICA 10, LJUBLJANA.

III. starostni razred:
1. METKA HREN, univ. dipl. ekonomistka, CESTA NA ROGLO 17c, ZREČE, rojena 12. 1. 1959;
2. IRENA KOS, POT V MEJAH 6, LJUBLJANA;
3. ANITA TRNAVČEVIČ, PARTIZANSKI TABOR 6, VRHNIKA;
4. SUZANA ANTIČ, BEBLERJEV TRG 14, LJUBLJANA;
5. BRIGITA JUHART, VISOLE 92A, SLOVENSKA BISTRICA;
6. MIHELCA VESEL, ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 16b, MORAVČE;
7. MAJDA CAJNKO, ULICA KIRBIŠEVIH 13, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.

IV. starostni razred:
1. ANTON DONKO, SOSTRSKA CESTA 43D, LJUBLJANA – DOBRUNJE;
2. ZVONKO TOMAŽIČ, PROTI JEZAM 59, SLOVENSKA BISTRICA;
3. FRANC STRLE, IŠKA 11, IG;
4. SREČKO SLEMENŠEK, DRAMLJE 47B, DRAMLJE;
5. RADMILA STANOJEVIĆ, ULICA BRATOV UČAKAR 10, LJUBLJANA.
6. MARIJA VINDIŠ, PODLOŽE 8a, PTUJSKA GORA;
7. MIRA ELMASA GOSTENČNIK, TOMŠIČEVA 20, SLOVENSKA BISTRICA;
8. ANTON ŽIBERT, VOLČJI POTOK 12c, RADOMLJE;
9. DARKO DEGAN, ROZMANOVA ULICA 60f, KOPER;
10. NIKOLA TODOROVIĆ, OSENJAKOVA 2, LJUBLJANA;
11. BOŽA GREŠOVNIK, MISLEJEVA ULICA 3, LJUBLJANA;
12. JULKA GOJKOVIČ, KAVČIČEVA 20, LJUBLJANA;
13. KAREL PUŠNIK, PUŠNIKOVA ULICA 16, MARIBOR.

V. starostni razred:
1. BOGDAN BRADAČ, SPODNJI RUDNIK II 1, LJUBLJANA.
2. IVONA PROSEN, METELKOVA ULICA 7, MARIBOR;
3. VALTER DROZG, SLOVENSKA ULICA 38, MARIBOR;
4. KARL KRAUSER, ŠMIKLAVŽ 8a, PODGORJE;
5. MARTINA STRMŠEK, KOLIČEVO 67, KOLIČEVO;
6. JOŽE ŽMAUC, ALJAŽEVA ULICA 5, MARIBOR.

Nazaj na Obvestila članom