Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Kolektivno nezgodno zavarovanje – spoznajte prednosti

Kolektivno nezgodno zavarovanje je vrsta nezgodnega zavarovanja, ki je namenjeno zaposlenim in njihovim družinskim članom ali članom različnih društev in drugih podobnih organizacij ter njihovim družinskim članom. Nezgodna zavarovanja zavarovanim osebam v primeru nezgode omogočajo finančno podporo, ki je v težkih trenutkih zdravljenja več kot dobrodošla. Za vas smo odgovorili na nekaj najpogostejših vprašanj v zvezi s kolektivnim nezgodnim zavarovanjem. Preberite, kaj pridobite z njim in kako vam lahko olajša življenje tudi v trenutkih, ko ne gre vse tako, kot bi želeli.

Web P01 Nezgodnozav Comp V02

Nesreča nikoli ne počiva

Kolikokrat se ustavite in pomislite na svoje zdravje? Verjetno šele takrat, ko ga primanjkuje. Vendar pa nesreča nikoli ne počiva, zato dodatna finančna varnost nikoli ni odveč. Če že imate sklenjeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se verjetno počutite bolj brezskrbne, saj vam ti dve zavarovanji prinašata določeno finančno in posledično tudi psihološko varnost. Kaj pa v primeru, da se vam pripeti nezgoda, ki vam življenje obrne na glavo?

V tem primeru vam dodatno finančno zaščito prinaša nezgodno zavarovanje, ki zagotavlja denar za kritje dodatnih stroškov, povezanih z zdravljenjem. Nezgode ne more nihče predvideti – še danes ste lahko popolnoma zdrava in aktivna oseba, ki pa se ji že naslednjo sekundo pripeti neljubi dogodek, katerega posledice so lahko neprijetne tako za vas kot za vaše najbližje. Nezgodna zavarovanja so namenjena lajšanju finančnih skrbi, da se lahko vi medtem osredotočite na tisto, kar je najpomembnejše – zdravljenje in rehabilitacijo.

Kaj je nezgoda?

Ker pogosto prihaja do napačnega razumevanja, najprej poglejmo, kaj pravzaprav je nezgoda. Gre za nenaden, nepredviden dogodek, ki se zgodi izven posameznikove volje in katerega posledica je telesna poškodba. O nezgodi ne moremo govoriti takrat, ko manjka eden od zgornjih elementov. Poškodbe zaradi nerodnega ali sunkovitega giba oziroma poškodbe, do katere pride zaradi bolezni ali drugega podobnega stanja, ne spadajo med nezgode.

Kaj je Kolektivno nezgodno zavarovanje?

Nezgodna zavarovanja so namenjena zagotavljanju večje finančne varnosti v primeru nezgode, ki lahko spremeni vaše življenje. Ne glede na to, ali se z neprijetnimi posledicami nezgode soočate krajše časovno obdobje ali pa vas te zaznamujejo za dlje časa – stroški, povezani z njimi vam lahko nakopljejo še več nepotrebnega stresa in skrbi.

Za primer nezgode lahko zavarujete sebe in svoje najbližje, in sicer lahko izbirate med različnimi vrstami nezgodnih zavarovanj. Sebe in družinske člane pa lahko zavarujete tudi prek svojega delodajalca, društva ali organizacije – v tem primeru govorimo o Kolektivnem nezgodnem zavarovanju. To vam omogoča večjo finančno varnost v primeru nezgode, katere posledica je lahko smrt, poškodba, trajna invalidnost, prehodna nezmožnost za delo ali zdravljenje v bolnišnici.

Kdo je lahko vključen v kolektivno nezgodno zavarovanje?

Kolektivno nezgodno zavarovanje največkrat sklenejo podjetja za svoje zaposlene, ki s sklenitvijo zavarovanja postanejo zavarovanci in so deležni pravic iz pogodbe. Namenjeno je zaposlenim do 74. leta starosti, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost. Če je tako določeno, se lahko zavarujejo tudi člani društev in različnih organizacij od vključno 2. do vključno 74. leta starosti.

V kolektivno nezgodno zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zavarovanih zaposlenih ali članov društev oziroma organizacij, in sicer zakonec oziroma izvenzakonski partner od vključno 18. do vključno 74. leta starosti ter otroci in posvojenci od vključno 2. leta dalje.

Kolektivno nezgodno zavarovanje za manj stresa in skrbi

Kolektivno nezgodno zavarovanje zajema številna kritja – vse od zloma kosti do zavarovalnine v primeru nezgodne smrti. Poglejmo podrobneje.

Zavarovalnina za primer trajne invalidnosti 

Če zaradi nezgode utrpite trajno invalidnost, zavarovalnica izplača odstotek zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku delne trajne invalidnosti po splošnih pogojih. V primeru 100 % trajne invalidnosti zavarovalnica izplača trikratnik zavarovalne vsote za trajno invalidnost.

Zavarovalnina za primer nezgodne smrti

Če zavarovanec umre zaradi posledic nezgode, zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto.

Zavarovalnina za primer smrti zaradi bolezni

V primeru zavarovančeve smrti zaradi bolezni zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto.

Zavarovalnina za primer zloma kosti

V primeru zloma kosti zaradi nezgode zavarovalnica izplača odstotek zavarovalne vsote v skladu s splošnimi pogoji.

Stroški zdravljenja

V primeru zdravljenja kot posledice nezgode zavarovalnica povrne stroške zdravljenja do višine dogovorjene zavarovalne vsote.

Nadomestilo za bolnišnični dan

Če je zaradi posledic nezgode potrebno zdravljenje v bolnišnici, zavarovalnica izplača dogovorjeno bolnišnično nadomestilo za vsako noč nastanitve in zdravljenja v bolnišnici.

Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje

Zavarovalnica izplača dogovorjeno enkratno nadomestilo, če je zaradi posledic nezgode potrebno zdravljenje v bolnišnici – in sicer, če bolnišnično zdravljenje neprekinjeno traja 5 ali več nočitev.

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode 

Zavarovalnica izplača nadomestilo tudi za vsak dan prehodne nezmožnosti za delo zaradi nezgode, do zadnjega dne trajanja aktivnega zdravljenja oziroma do smrti zavarovanca ali do ugotovitve končne stopnje invalidnosti.

Nezgodna renta

Če skupna trajna invalidnost kot posledica nezgode v času jamstva presega 50 odstotkov, zavarovalnica 10 let v mesečnih obrokih izplačuje nezgodno rento.

Sklenite Kolektivno nezgodno zavarovanje

Želite poskrbeti za brezskrbnejše življenje vaših zaposlenih? Uredite zavarovanje zanje in poskrbite, da se jim v primeru nepričakovanega dogodka ne bo treba ukvarjati s finančnimi bremeni. Obiščite spletno stran Kolektivnega nezgodnega zavarovanja Varuha zdravja Vzajemne in izberite paket zavarovanja po svoji meri.

Ponudite svojim zaposlenim dodatno varnost in izpolnite spletni obrazec ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 20 60, kjer vam bo bodo naši svetovalci pomagali izbrati najprimernejša zavarovalna kritja kolektivnega nezgodnega zavarovanja za vaše zaposlene in njihove najbližje.Nazaj na Nasveti