Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zaposlenim, njihovim družinskim članom, članom društev, organizacij, tečajev, klubov … Namenjeno je zagotavljanju finančne varnosti, poškodovani osebi pa omogoča, da se ob nezgodi posveti najpomembnejšemu: zdravju in varnosti svojih bližnjih.

Web P01 Nezgodnozav Comp V02

Vas zanima kolektivno nezgodno zavarovanje?

Naročite svetovalca, ki vam bo podrobneje predstavil prednosti zavarovanja.

premija po meri

Ključne prednosti

 • aditional širok nabor kritij
 • plus prilagoditev ponudbe vašim potrebam
 • money zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti do 250.000 €

Zaščitite svoje zaposlene

Nezgodno Zavarovanje

Zaposleni imajo cilje, sanje in odgovornost do svojih bližnjih. Zaščita zaposlenih v primeru nepričakovanih in neljubih dogodkov zato ni zgolj »pametna« odločitev, temveč predvsem odgovorna in skrbna izbira.

Svojim zaposlenim ponudite dodatno finančno varnost, ki jo bodo potrebovali v težkih trenutkih. S tem boste pritegnili in obdržali kakovosten ter zvest kader, ki si ga želi vsak delodajalec.

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zaposlenim do 74. leta, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost. V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zavarovanih zaposlenih, in sicer zakonec ali zunajzakonski partner, star od 18 do 74 let, in otroci in posvojenci od 2. leta dalje.

roke na deblu

Katera kritja lahko vključite v zavarovanje

V kolektivno nezgodno zavarovanje lahko vključite naslednja kritja:

 • nezgodna smrt
 • smrt zaradi bolezni
 • trajna invalidnost
 • nezgodna renta
 • stroški zdravljenja
 • bolnišnični dan
 • enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode
 • zlom kosti
 • oprostitev plačila premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Nezgodno zavarujte svoje zaposlene

Naj bo kolektivno zavarovanje del vaših ugodnosti za zaposlene. Naročite svetovalca, ki bo odgovoril na vsa vaša vprašanja in vam pomagal sestaviti ustrezen paket za zavarovanje vaših zaposlenih.