Nezgodno zavarovanje – kaj izbrati?

Varuh zdravja, Vzajemna Varuh zdravja, Vzajemna

Ponudba nezgodnih zavarovanj na trgu je resnično velika, zato se je največkrat težko odločiti, katerega izbrati. Tudi znotraj iste zavarovalnice obstajajo različni paketi in opcije, kar izbiro in primerjavo še dodatno zaplete. Zato si preberite, kaj so najpomembnejše stvari, ki jih mora vsebovati nezgodno zavarovanje, in kaj je poleg teh še dobro vključiti na zavarovalno polico. 

Vzajemna Nezgodno Zavarovanje

Osnovni namen nezgodnega zavarovanja 

Osnovni namen nezgodnega zavarovanja je, da zavarovancu in njegovim bližnjim olajša življenje v primeru nezgode.

Ko se zgodi neljubi dogodek, se življenje pogosto v hipu obrne na glavo. Tukaj so ne samo skrbi, kako zdaj naprej in koliko časa bo trajala rehabilitacija, temveč tudi vrsta dodatnih stroškov, ki zarežejo v prihranke. Če se nezgoda pripeti zaposlenemu članu družine pa je treba računati tudi na vsaj začasno znižane prihodke.

Nezgodno zavarovanje je torej tukaj, da olajša finančne skrbi, da se lahko vi v tem času osredotočite na tisto, kar je najpomembnejše – zdravljenje in rehabilitacijo.

Nezgoda – pomembno je vedeti 

Ljudje nezgodo včasih razumemo širše, kot jo opredeljuje pravo, zato je za začetek pomembno vedeti, v katerih primerih gre za nezgodo, za katero lahko uveljavljamo kritja iz nezgodnega zavarovanja.

Kdaj gre za nezgodo

Nezgoda je pravno opredeljena kot nenaden, nepričakovan dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na človekovo telo izven njegove volje, pri čemer pride do telesne poškodbe.

Da gre za nezgodo so torej ključni naslednji elementi:

  • nenadnost in nepričakovanost dogodka;
  • delovanje od zunaj na človekovo telo;
  • dogodek ni posledica človekove volje;
  • nastanek telesnih poškodb.

Kdaj ne gre za nezgodo

O nezgodi ne moremo govoriti takrat, ko manjka eden od zgornjih elementov. Pogosta primera, ko kljub nastali poškodbi ne gre za nezgodo, sta:

  • poškodba zaradi nerodnega ali sunkovitega giba;
  • poškodba, do katere pride zaradi bolezni ali drugega podobnega stanja.

Konkretne primere si lahko ogledate v članku o dnevnem nadomestilu, ki je pogosto del nezgodnega zavarovanja. 

Nazaj na Nasveti