Zavarovanje Tujina Welcome je namenjeno tujcem, ki prihajajo v Slovenijo in si za ta čas želijo urediti zdravstveno zavarovanje.

Tujcem je dana možnost izbire zavarovanja. Lahko se odločijo za zavarovanje z ožjim obsegom kritij, torej zgolj za nujne zdravstvene in z njimi povezane storitve, lahko pa se odločijo za zavarovanje s širšim obsegom kriti, torej poleg nujnih tudi potrebne zdravstvene, preventivne in druge storitve skladno z dodatnimi pogoji. Prav tako je dana možnost izbire območja kritij. Zavarovalno kritje lahko velja samo na območju Republike Slovenije ali na območju Republike Slovenije in razširjene Evrope, s čimer se osebam, ki se že nahajajo v Republiki Sloveniji, omogoči tudi turistično ali poslovno (seminarji, konference in podobno) potovanje v druge evropske države. Zavarovanje za tujce ne velja na ozemlju države, v kateri ima tujec prijavljeno stalno uradno prebivališče.

Zakaj je pametno skleniti zavarovanje?

 • Zavarovanje se potrebuje v postopku pridobivanja bivalne oziroma delovne vize.
 • Omogoča večjo varnost.
 • Večji obseg pravic do zdravstvenih storitev za čas bivanja / dela v Sloveniji (zavarovanje za širši obseg kritij)..

Katere stroške krije zavarovanje?

Obseg kritij je odvisen od izbranega zavarovanja.

Zavarovanje za ožji obseg kritij (z zavarovalno vsoto 25.000 EUR in 45.000 EUR) krije storitve kot so opredeljene v splošnih pogojih in obsega:

 • kritje stroškov nujnih zdravstvenih in z njimi povezanih storitev,
 • kritje stroškov prevoza,
 • kritje drugih stroškov ter
 • medicinsko asistenco.

Zavarovanje za širši obseg kritij (z zavarovalno vsoto 100.000 EUR in obvezno z zdravniškim pregledom) krije storitve kot so opredeljene pri zavarovanju za ožji obseg kritij, poleg tega pa, skladno z dodatnimi pogoji, še:

 • po zdravniški presoji potrebne zdravstvene in z njimi povezane storitve, vključno s preiskavo in medicinsko nujnim zdravljenjem v času nosečnosti, kakor tudi porod,
 • potrebne zobozdravstvene storitve, razen zobnih prevlek, mostičkov, kron, implantatov ter protetike,
 • preventivne ambulantne zdravstvene preglede otrok in odraslih,
 • preventivne programe za zgodnje odkrivanje raka,
 • predpisano fizioterapijo ali zdravilišče  (kot rehabilitacijo po poškodbi ali bolezni),
 • preventivno cepljenje ter
 • predpisane medicinske pripomočke in korekcijske leče.

Kakšne so zavarovalne vsote?

Zavarovalne vsote Tujina Welcome

Kje in kdo se lahko zavaruje?

 • Zavarovanje je možno skleniti v poslovalnicah Vzajemne.
 • Zavarovanje lahko sklenejo osebe do 70. leta starosti.
 • Zavarovanje je namenjeno tujcem in njihovim družinskim članom, ki prihajajo v Slovenijo in si za ta čas želijo urediti zdravstveno zavarovanje.

Trajanje in začetek zavarovanja

Zavarovanje za ožji obseg kritij je možno skleniti od osem (8) dni do enega (1) leta. Zavarovanje za širši obseg kritij je možno skleniti od šest (6) mesecev do dvanajst (12) mesecev. Začetek zavarovanja je lahko takoj naslednji dan po datumu sklenitve, na željo stranke, pa je ta datum lahko tudi kasneje.

Pomembne informacije in navodila pri koriščenju zavarovanja Tujina Welcome

Pri zavarovanju Tujina Welcome mora zavarovanec pred uveljavljanjem storitev, ki presegajo znesek 100 €, pridobiti  avtorizacijo s strani zavarovalnice. Avtorizacijo izvaja naš asistenčni partner Allianz Global Assistance International, S.A. (Mondial Assistance International, S.A.), ki zagotavlja 24-urno asistenco.

Avtorizacija je skladno z zavarovalnimi pogoji potrebna za zdravstvene storitve, ki:

 • so za zavarovanca potrebne (za nujne zdravstvene storitve ni potrebna predhodna avtorizacija),
 • jih zavarovanec potrebuje v primeru akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
 • se izvajajo v okviru fizioterapije ali zdraviliške rehabilitacije.

Preventivne zdravstvene storitve pri zavarovanju Tujina Welcome so krite do višine cen posameznih storitev, kot so opredeljene v ceniku in pravilniku.

Zdravstvene storitve je potrebno plačati neposredno izvajalcu in naknadno uveljavljati povračilo stroškov na zavarovalnici na podlagi Zahtevka za povračilo stroškov. Pri uveljavljanju povračila stroškov zdravstvenih storitev je potrebno predložiti originale računov in kopije medicinske dokumentacije.