Če ne izpolnjujete več pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član, si morate urediti status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju po drugi podlagi.

Če ob spremembi statusa postanete zavezanec za doplačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, svetujemo, da si dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredite v roku enega meseca od dneva pridobitve novega statusa. S tem se boste izognili čakalni dobi ter morebitnemu pribitku na premijo zaradi kasnejšega pristopa k dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju.

Priporočamo vam, da hkrati z urejanjem svojega statusa, preverite ali izpolnjujete tudi pogoje za denarno socialno pomoč na podlagi katere ste lahko upravičeni do kritja doplačil iz proračuna RS.