Če boste novo zavarovalno pogodbo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sklenili brez odpovedi obstoječe, imate podvojeno  zavarovanje.

Obstoječe zavarovanje lahko odpoveste sami, lahko pa za to pooblastite Vzajemno.

Če boste s strani dosedanje zavarovalnice prejeli informacijo, da odpoved obstoječega dopolnilnega zavarovanja ni mogoča, v izogib podvojenemu zavarovanju, to čim prej sporočite na Vzajemno.

Če sklepate dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni preko spleta, ne pozabite sami odpovedati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri zavarovalnici, kjer imate trenutno sklenjeno tovrstno zavarovanje, v izogib podvojenemu dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju.