Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Splošne volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

26.1.2017 ( min branja)

V skladu s 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ter 11. členom Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje splošne volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.


Razpis volitev

Razpis splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.


Volilni obrazci

Volilni predlog 1A - samokandidatura

Volilni predlog za 1. starostni razred

Volilni predlog za 2. starostni razred

Volilni predlog za 3. starostni razred

Volilni predlog za 4. starostni razred

Volilni predlog za 5. starostni razred


Volilni predlog 1B - skupinski

Volilni predlog za 1. starostni razred

Volilni predlog za 2. starostni razred

Volilni predlog za 3. starostni razred

Volilni predlog za 4. starostni razred

Volilni predlog za 5. starostni razred


Soglasje h kandidaturi za zastopnika članov v skupščini Vzajemne

Soglasje kandidata v 1. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 2. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 3. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 4. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 5. starostnem razredu


Pooblastilo za popravek volilnega predloga

Pooblastilo za odpravo pomanjkljivosti volilnega predloga


Glasovanje na mobilnem volišču - zahtevek

Zahtevek za glasovanje na mobilnem volišču


Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Pravilnik o volitvah

Nazaj na Obvestila članom