Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Razglasitev izida volitev v skupščino zastopnikov Vzajemne na volitvah s sistemom kooptacije 2021

Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., je na svoji 18. seji dne 8. 6. 2021, na volilni seji zastopnikov dne 8.6.2021, sprejela naslednji sklep:

Za nove zastopnike članov Vzajemne, d.v.z., v skupščino Vzajemne, d.v.z., so, glede na število prejetih glasov pri glasovanju na volilni seji zastopnikov dne 8.6.2021 in predčasnem glasovanju po pošti, izvoljeni naslednji kandidati:

I. starostni razred:

 1. Nina Potočnik, roj. 13. 6. 1984, Aškerčeva ulica 9, Slovenska Bistrica
 2. Zlatka Keček, roj. 24. 4. 1987, Levstikova ulica 8, Slovenska Bistrica
 3. Mojca Kavaš, roj. 1. 2. 1985, Spodnja Polskava 127, Pragersko

II. starostni razred:

 1. Aleš Kegl, roj. 16. 5. 1981, Stantetova ulica 26, Maribor
 2. Ksenija Ilich, roj. 1. 7. 1974, Jurovska cesta 14e, Lenart
 3. Aleksandra Slana, roj. 10. 5. 1977, Pivkova ulica 1, Ptuj

III. starostni razred:

 1. Jožica Gradišnik, roj. 28. 2. 1968, Drevesniška ulica 14, Rače
 2. Andreja Mernik, roj. 11. 8. 1966, V Zavoju 46, Maribor
 3. Metka Vidovič, roj. 6. 3. 1972, Gerečja vas 41b, Hajdina

IV. starostni razred:

 1. Dragica Marinič, roj. 14. 11. 1959, Borova vas 28, Maribor
 2. Metka Bauman, roj. 1. 1. 1959, Lovrenc na Drav. polju 91, Lovrenc na Drav. polju
 3. Jožica Kvas, roj. 30. 12. 1956, Čadram 65, Oplotnica

V. starostni razred:

 1. Marija Pilko, roj. 16. 9. 1938, Goriška ulica 13, Maribor
 2. Štefanija Premzl, roj. 16. 12. 1941, Mlinska ulica 14, Fram
 3. Jože Protner, roj. 23. 4. 1944, Vodole 34, Malečnik

Novoizvoljeni zastopniki članov Vzajemne, d.v.z., nastopijo mandat v skupščini Vzajemne, d.v.z., z dnem 21.6.2021. 

Pravni pouk:

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ima vsak član Vzajemne, ki se je udeležil volitev v skupščino, pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji.

V skladu z drugim odstavkom 56. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., je ugovor pravočasen, če je predložen do vključno 14. 6. 2021, na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., praviloma na vložišče Vzajemne, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne predložitve so uradne ure na vložišču Vzajemne, Mala ulica 5, Ljubljana, od ponedeljka do petka od 08.00 do 15.00 ure.

Nazaj na Obvestila članom