Kandidati za nove zastopnike članov

Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., je na svoji 17. seji dne 4. 5. 2021 sprejela seznam vseh veljavno predlaganih kandidatov posameznega starostnega razreda.

V skladu z navedenim so kandidati posameznega starostnega razreda naslednji:

I. starostni razred:

 • Nina Potočnik, roj. 13. 6. 1984, Aškerčeva ulica 9, Slovenska Bistrica
 • Zlatka Keček, roj. 24. 4. 1987, Levstikova ulica 8, Slovenska Bistrica
 • Mojca Kavaš, roj. 1. 2. 1985, Spodnja Polskava 127, Pragersko
 • Jakob Šuster, roj. 6. 4. 1990, Sadjarska ulica 5, Miklavž na Dr. polju

II. starostni razred:

 • Igor Jesih, roj. 1. 10. 1983, Ulica Nadvojvode Janeza 54, Limbuš
 • Aleš Kegl, roj. 16. 5. 1981, Stantetova ulica 26, Maribor
 • Aleksandra Slana, roj. 10. 5. 1977, Pivkova ulica 1, Ptuj
 • Matic Ber, roj. 4. 7. 1983, Slovenskogoriška cesta 33, Ptuj
 • Zoran Kačičnik, roj. 25. 10. 1976, Kamniška ulica 30, Maribor
 • Ksenija Ilich, roj. 1. 7. 1974, Jurovska cesta 14e, Lenart

III. starostni razred:

 • Jožica Gradišnik, roj. 28. 2. 1968, Drevesniška ulica 14, Rače
 • Lidija Majcen, roj. 28. 1. 1972, Slekovčeva ulica 12, Maribor
 • Andreja Mernik, roj. 11. 8. 1966, V Zavoju 46, Maribor
 • Matevž Mohorko, roj. 3. 9. 1964, Zgornja Hajdina 34a, Hajdina
 • Metka Vidovič, roj. 6. 3. 1972, Gerečja vas 41b, Hajdina

IV. starostni razred:

 • Karel Pušnik, roj. 9. 10. 1952, Pušnikova ulica 16, Maribor
 • Teodor Dečman, roj. 5. 2. 1958, Volkmerjeva cesta 53, Ptuj
 • Dragica Marinič, roj. 14. 11. 1959, Borova vas 28, Maribor
 • Jožica Kvas, roj. 30. 12. 1956, Čadram 65, Oplotnica
 • Metka Bauman, roj. 1. 1. 1959, Lovrenc na Drav. polju 91, Lovrenc na Drav. Polju

V. starostni razred:

 • Hilda Nikolič, roj. 20. 3. 1942, Regentova ulica 18, Maribor
 • Marija Pilko, roj. 16. 9. 1938, Goriška ulica 13, Maribor
 • Štefanija Premzl, roj. 16. 12. 1941, Mlinska ulica 14, Fram
 • Jože Protner, roj. 23. 4. 1944, Vodole 34, Malečnik
 • Ferdinand Beranič, roj. 19. 10. 1945, Dalmatinska ulica 23a, Maribor
Nazaj na Obvestila članom