Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Kandidati za nove zastopnike članov

Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., je na svoji 17. seji dne 4. 5. 2021 sprejela seznam vseh veljavno predlaganih kandidatov posameznega starostnega razreda.

V skladu z navedenim so kandidati posameznega starostnega razreda naslednji:

I. starostni razred:

 • Nina Potočnik, roj. 13. 6. 1984, Aškerčeva ulica 9, Slovenska Bistrica
 • Zlatka Keček, roj. 24. 4. 1987, Levstikova ulica 8, Slovenska Bistrica
 • Mojca Kavaš, roj. 1. 2. 1985, Spodnja Polskava 127, Pragersko
 • Jakob Šuster, roj. 6. 4. 1990, Sadjarska ulica 5, Miklavž na Dr. polju

II. starostni razred:

 • Igor Jesih, roj. 1. 10. 1983, Ulica Nadvojvode Janeza 54, Limbuš
 • Aleš Kegl, roj. 16. 5. 1981, Stantetova ulica 26, Maribor
 • Aleksandra Slana, roj. 10. 5. 1977, Pivkova ulica 1, Ptuj
 • Matic Ber, roj. 4. 7. 1983, Slovenskogoriška cesta 33, Ptuj
 • Zoran Kačičnik, roj. 25. 10. 1976, Kamniška ulica 30, Maribor
 • Ksenija Ilich, roj. 1. 7. 1974, Jurovska cesta 14e, Lenart

III. starostni razred:

 • Jožica Gradišnik, roj. 28. 2. 1968, Drevesniška ulica 14, Rače
 • Lidija Majcen, roj. 28. 1. 1972, Slekovčeva ulica 12, Maribor
 • Andreja Mernik, roj. 11. 8. 1966, V Zavoju 46, Maribor
 • Matevž Mohorko, roj. 3. 9. 1964, Zgornja Hajdina 34a, Hajdina
 • Metka Vidovič, roj. 6. 3. 1972, Gerečja vas 41b, Hajdina

IV. starostni razred:

 • Karel Pušnik, roj. 9. 10. 1952, Pušnikova ulica 16, Maribor
 • Teodor Dečman, roj. 5. 2. 1958, Volkmerjeva cesta 53, Ptuj
 • Dragica Marinič, roj. 14. 11. 1959, Borova vas 28, Maribor
 • Jožica Kvas, roj. 30. 12. 1956, Čadram 65, Oplotnica
 • Metka Bauman, roj. 1. 1. 1959, Lovrenc na Drav. polju 91, Lovrenc na Drav. Polju

V. starostni razred:

 • Hilda Nikolič, roj. 20. 3. 1942, Regentova ulica 18, Maribor
 • Marija Pilko, roj. 16. 9. 1938, Goriška ulica 13, Maribor
 • Štefanija Premzl, roj. 16. 12. 1941, Mlinska ulica 14, Fram
 • Jože Protner, roj. 23. 4. 1944, Vodole 34, Malečnik
 • Ferdinand Beranič, roj. 19. 10. 1945, Dalmatinska ulica 23a, Maribor
Nazaj na Obvestila članom