Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

35. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 17. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. in 22. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, sklicujeta 35. skupščino Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 17. skupščino zastopnikov članov Vzajemne d.v.z, ki bo v torek, dne 6. 6. 2023, ob 14:00 uri, v hotelu Primus, Pot v toplice 9, Ptuj.

Sklic skupščine

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

PRILOGA K 2. TOČKI – LETNO POROČILO VZAJEMNE ZA 2022

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Gradivo k 4. točki dnevnega reda


Nazaj na Obvestila članom