Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

34. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 16. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

»V skladu z 21. ter 22. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 34. skupščino Vzajemne, D.V.Z., – 16. skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki bo v torek, dne 17. 1. 2023, ob 14:00 uri, v hotelu Primus, Pot v toplice 9, Ptuj.

Sklic skupščine

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

- Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

- Predlog sklepa k 2. točki

- Priloga k 2. točki


Nazaj na Obvestila članom