Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna v procesu statusnega preoblikovanja v delniško družbo z visoko kapitalsko ustreznostjo

Največja zdravstvena zavarovalnica na slovenskem trgu Vzajemna, ki jo od marca vodi predsednik uprave Matija Šenk, je danes objavila informacijo o poteku statusnega preoblikovanja v delniško družbo in novostih na področju ponudbe zdravstvenih zavarovanj.

Postopek statusnega preoblikovanja Vzajemne poteka v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., ki ureja preoblikovanje Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Deleži upravičencev, ki jih je okoli 836.000, bodo določeni na podlagi cenitve premoženja Vzajemne na dan 31. 12. 2023. V skladu s časovnico, ki izhaja iz zakonskih določil, bo prva faza postopka statusnega preoblikovanja potekala do jeseni. Zavarovalnica bo deležnike ažurno obveščala o vseh pomembnih informacijah. 

Vzajemna s stabilnim poslovanjem ohranja visoko kapitalsko ustreznost. Uprava zavarovalnice v novi zasedbi je začela z intenzivnimi aktivnostmi za pripravo nove poslovne strategije Vzajemne. Med prednostne naloge sodi – poleg že navedenega nadaljevanja procesa preoblikovanja zavarovalnice v delniško družbo – oblikovanje novih zavarovalnih produktov in storitev, s katerimi bo Vzajemna okrepila ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ter usmeritev v nova strateška partnerstva z izvajalci zdravstvenih storitev. Vzajemna se bo v bodoče usmerila tudi na področje dolgotrajne oskrbe, kot enega od temeljev, na katerih bo temeljil prihodnji razvoj zavarovalnice, izpostavljajo tudi nadgradnjo informacijske tehnologije in digitalizacije. 

Z aprilom je Vzajemna predstavila prenovljeno zavarovanje Zdravstvena polica, s katerim zavarovancem zagotavlja hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev v Mreži izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja, kamor je vključenih že več kot 170 domačih in tujih partnerjev. Zavarovanje je namenjeno vsem, ne glede na starost, osrednji cilj prenove Zdravstvene police pa je bil zavarovancem ponuditi celovito storitev. Tako se lahko na Vzajemnin asistenčni center zavarovanci obrnejo že ob prvih znakih zdravstvenih težav, po pregledu pri splošnem zdravniku pa imajo v najkrajšem času urejeno vse: od nadaljnjih preiskav in zdravil pa do operativnih posegov in rehabilitacije. 

Zavarovanci lahko izbirajo med štirimi celovitimi zavarovanji oziroma paketi – od osnovnega, s katerim so zavarovani v primeru nezgode, do širšega, ki nudi kritje v primeru bolezni in nezgode. Najobsežnejši paket nudi med drugim tudi preventivne preglede in preiskave ter kritje stroškov specialističnih enodnevnih ambulantnih posegov. 

Kot novost posebej izpostavljajo, da so med kritja vključene nekatere storitve, ki jih doslej ni bilo, kot so npr. preventiva in ginekologija na primarni ravni, fizioterapija na domu, zdravnik na domu ter rehabilitacija, ki poleg fizioterapije vključuje tudi delovno in govorno terapijo. Izkazalo se je namreč, da zavarovanci v vse večji meri povprašujejo po teh storitvah, obenem pa v Sloveniji skoraj tretjina žensk, starejših od 13 let, nima osebnega ginekologa. Nova ponudba dodatnih zdravstvenih zavarovanj rešuje tudi ta pereč problem.

Vsi zavarovalni paketi zagotavljajo hitro asistenco v primeru zdravstvenih težav ter dostop do vrhunskih zdravstvenih storitev, zato so v Vzajemni prepričani, da z novo ponudbo zdravstvenih zavarovanj strokovno in odgovorno naslavljajo nekatere ključne potrebe slovenskih zavarovancev na področju zdravja in skrbi za zdravje. 

Nazaj na Izjave