Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sindikat Vzajemne in Svet delavcev Vzajemne: Sporočamo premieru – sprejetje zakona bo uničilo Vzajemno

V Sindikatu in Svetu delavcev Vzajemne pozivajo predsednika Vlade Republike Slovenije Roberta Goloba k umiku predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne iz parlamentarne obravnave. Predlog neposredno ogroža obstoj Vzajemne in delovnih mest vseh zaposlenih, saj sočasno s prenehanjem izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v dosedanji obliki, zaradi česar se bo za več kot 90 odstotkov zmanjšalo poslovanje družbe, zahteva statusno preoblikovanje iz družbe za vzajemna zavarovanja v delniško družbo, hkrati pa tudi vračilo ustanovitvenega kapitala Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, čeprav ta do njega ni upravičen. 

V izjavi za medije je predsednica Sindikata Vzajemne Vlasta Vizjak povedala, da je zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga bo od 1. 1. 2024 kot obvezni prispevek zbiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Vzajemna morala začeti izvajati program presežnih delavcev in bo do konca letošnjega leta delo izgubilo 65 zaposlenih. Poudarila je: »Sprejem predloga zakona bi pomenil neposredno grožnjo še za preostalih 300 zaposlenih, saj bi Vzajemna ob izgubi 93 odstotkov prometa z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter hkratnem prisilnem preoblikovanju v delniško družbo in vračilu ustanovitvenega kapitala ZZZS le stežka nadaljevala poslovanje.«

Ukrepi in predlogi zakonov, ki jih od aprila sprejema Vlada Republike Slovenije, so po mnenju obeh govorcev škodljivi ne samo za že tako ali tako pešajoče stanje slovenskega zdravstva, temveč neposredno tudi za prihodnost 360 zaposlenih.

Predsednik Sveta delavcev Primož Igerc je pojasnil razloge, iz katerih ZZZS ni upravičen do vrnitve ustanovnega kapitala Vzajemne: »Vzajemna je bila ustanovljena s sredstvi iz garancijskega sklada prostovoljnega zavarovanja, v okviru katerega je ZZZS izvajal dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Skupaj s temi sredstvi je Vzajemna prevzela tudi obveznosti z naslova prenesenih zavarovanj. To konkretno pomeni, da je Vzajemna razpolagala le z majhnim delom ustanovnega kapitala, večji del pa je namenila zavarovancem za kritje doplačil do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Iz tega razloga se je ZZZS tudi odpovedal vračilu ustanovnega kapitala že ob sami ustanovitvi Vzajemne. Do kapitala Vzajemne zato ZZZS ni upravičen. Če bi bila zavarovalnica vseeno prisiljena v izplačilo sredstev zavodu, pa bi to pomenilo neposredno oškodovanje zavarovancev in članov Vzajemne ter nadalje ogrozilo obstoj delovnih mest.«

Na nasprotovanje Sveta delavcev in Sindikata predlogu zakona sta predsednica Sindikata Vzajemne Vlasta Vizjak in predsednik Sveta delavcev Vzajemne Primož Igerc v pismih že opozorila pristojne ministre, koalicijsko stranko in tudi predsednika vlade. V imenu 360 zaposlenih na Vzajemni, katerih prihodnost vladni predlog neposredno ogroža, sta predsednika Vlade Roberta Goloba pozvala k umiku predloga iz parlamentarne obravnave. Vlasta Vizjak je ob tem še dodala: »V času kriz potrebujemo ljudje pomoč, ne pa uničevanja gospodarskih družb. Govorite o solidarnosti, nas pa želite uničiti. V imenu vseh zaposlenih na Vzajemni vas prosim, da prisluhnete argumentom za ohranitev avtonomije Vzajemne in iz obravnave umaknete predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki neposredno ogroža prihodnost zaposlenih na Vzajemni, državljank in državljanov. Prisluhnite razumu in predlog zakona o statusnem preoblikovanju umaknite še pred obravnavo v parlamentu.« 

Nazaj na Izjave