Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Vzajemna sodeluje pri skrajševanju čakalnih dob v zdravstvu

Ljubljana, 30. 9. 2021 – Tudi Vzajemna sredstva z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so se zaradi epidemije porabila v manjšem obsegu, namenja zmanjševanju čakalnih dob v zdravstvu. Gre za razliko med ocenjenimi in dejanskimi izdatki za doplačila k zdravstvenim storitvam, ki je posledica omejenega dostopa do nenujnih zdravstvenih storitev v času epidemije covida-19.

Od marca 2020 covid-19 znatno posega v naše življenje in naš zdravstveni sistem in od vseh nas terja primerne prilagoditve. Pri tem je treba iskreno pohvaliti zdravstvene delavce, ki v času covida-19 izkazujejo svojo neizmerno srčnost, požrtvovalnost in iskreno predanost, a kljub temu je bilo v lanskem letu zaradi posledic epidemije opravljenih manj zdravstvenih storitev, saj je bil omejen dostop do nekaterih nenujnih zdravstvenih storitev.

Skladno z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva in Nacionalnim razpisom za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev bo Vzajemna razliko sredstev med ocenjenimi in dejanskimi izdatki za doplačila k zdravstvenim storitvam namenila za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu. Razlika je nastala zaradi otežene dostopnosti do zdravstvenih storitev, kar je posledica covida-19 in obremenitve zdravstvenega sistema. Posledice ukrepov v obdobju razglašene epidemije so namreč ustvarile presežek zbrane premije nad odhodki za škode v segmentu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki se je, s svojim proticikličnim delovanjem, izkazal za izjemno zanesljivega in stabilnega.

Vzajemna tako zagotavlja finančna sredstva za financiranje 28 izbranih zdravstvenih storitev za svoje zavarovance, pri katerih je čakalna doba daljša, kot je to dopustno. V Vzajemni smo že vzpostavili klicni center, ki bo povezoval uporabnike storitev in izvajalce zdravstvenih storitev. Zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in izpolnjujejo pogoje po kriterijih razpisa, bodo prejeli klic, v katerem jim bomo ponudili najboljši možni termin za zdravstveno storitev, na katero čakajo nad dopustno čakalno dobo. Izbrane storitve bo v celoti krila Vzajemna vsem tistim zavarovancem, ki so imeli na dan objave razpisa, tj. na 23. 7. 2021, pri Vzajemni veljavno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V Vzajemni si ves čas prizadevamo za to, da bi svojim zavarovancem zagotovili čim bolj kakovostne zdravstvene storitve. Poleg tega so naša prizadevanja usmerjena k vzpostavitvi kakovostnega in finančno vzdržnega zdravstvenega sistema. Zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da še naprej aktivno pomagamo zdravstvenemu sistemu kot aktiven in odgovoren partner.

Vzajemna kot družbeno odgovorna zdravstvena zavarovalnica in kot vzajemna družba bo tako v skladu s svojim poslanstvom poskrbela za kakovostno zdravstveno obravnavo svojih zavarovancev, ki na zdravstveno storitev čakajo nedopustno dolgo. Značilnost vzajemnih družb je, da poslujejo nepridobitno, kar pomeni, da ustvarijo le toliko presežka, kot je potrebnega za stabilno poslovanje, varnost zavarovancev in razvoj. Vsa ostala presežna sredstva pa vzajemne družbe uravnavajo tako, da imajo od tega korist zavarovanci. Vzajemna je tako že v letih 2013 in 2014 del preplačane premije vrnila svojim zavarovancem v obliki poračuna, v letu 2014 pa je znižala tudi premijo dopolnilnega zavarovanja.


Nazaj na Izjave