Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Uskladitev premij z rastjo odhodkov za zdravstvo

Zaradi rasti stroškov za zdravstvene storitve in s tem višjih odhodkov v zdravstvu mora Vzajemna z marcem uskladiti premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Polna mesečna premija brez popusta bo znašala 31,97 evra, s triodstotnim popustom pa 31,01 evra.

Vzajemna je v letu 2018 znova zabeležila rast stroškov zdravstvenih storitev tako zaradi povečanega obsega zdravstvenih storitev, kot tudi višjih cen zdravstvenih storitev ter programov za skrajševanje čakalnih dob, ki jih sofinancira dopolnilno zavarovanje. V prvih enajstih mesecih leta 2018 so bili odhodki za škode dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2017 višji za 5,5 odstotka.

Zaradi rasti bo Vzajemna po prvih ocenah že tretje leto zapored zabeležila negativen izid pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.

Tudi za letošnje leto napovedi niso ugodne, saj je pričakovati še nadaljnjo rast stroškov. Po svoji vsebini je dopolnilno zdravstveno zavarovanje močno odvisno od gibanj v obveznem zavarovanju. V letu 2018 je gospodarska rast vplivala na višje prihodke ZZZS, zato se zvišuje tudi zgornja meja odhodkov ZZZS. V letu 2019 je tako pričakovana šestodstotna rast odhodkov. Višji odhodki so načrtovani za povečanje dostopnosti zdravstvenih storitev, skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu, dogovorjeno povišanje plač in zagotovitvi boljše oskrbe zavarovanih oseb – vse to mora pri načrtovanju in zagotavljanju svojega stabilnega poslovanja na področju dopolnilnega zavarovanja upoštevati tudi Vzajemna.

Za obvladovanje tveganj, povezanih s spreminjanjem škod iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, zavarovalnica redno spremlja dogodke iz zunanjega okolja, ki vplivajo na škodno dogajanje in poslovanje, tveganja ter kapitalsko ustreznost zavarovalnice. Na zgoraj navedene dejavnike, kakor tudi na gospodarsko rast, stopnjo zaposlenosti, demografske spremembe, inflacijo in težave pri financiranju zdravstvenega sistema Vzajemna ne more vplivati, zato jih je težko natančno napovedati. Že majhen odklon od predvidenih stroškov škod na letni ravni pomeni velik odmik – povišanje škod za samo odstotek na letni ravni predstavlja skoraj tri milijone višje odhodke.

Premija bo torej z mesecem marcem z najvišjim zakonsko dovoljenim triodstotnim popustom znašala 31,01, brez popusta pa 31,97 evra. Usklajene premije bodo prvič obračunane konec februarja, saj se premije plačujejo v tekočem mesecu za naslednji mesec.

Nazaj na Izjave