Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Nekdanji italijanski premier Enrico Letta izrazil zaskrbljenost nad poskusom prisilnega preoblikovanja Vzajemne

Predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln je na sestanku s predstavniki evropskih vzajemnih družb, članic mednarodnega združenja vzajemnih zavarovalnic AIM, nekdanjemu predsedniku italijanske Vlade g. Enricu Letti predstavil trenutno dogajanje v povezavi s poskusom prisilnega preoblikovanja Vzajemne v delniško družbo. G. Letta, ki vodi pripravo poročila o evropskem skupnem trgu in socialnem gospodarstvu za Evropsko komisijo, je bil nad slišanim presenečen in zaskrbljen.

Predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln je g. Enricu Letti in drugim zbranim pojasnil, da želi Vlada s Predlogom zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne družbo prisilno spremeniti v delniško družbo, in sicer proti volji več kot 800.000 članic in članov. Tako preoblikovanje bi v trenutku, ko se Vzajemna zaradi prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek notranje reorganizira in bo v prihodnjem letu izgubila več kot 90 odstotkov prometa, pomenilo dodatno tveganje za družbo. Poleg tega bi Slovenija ostala brez edine vzajemne zavarovalnice, ki za razliko od delniških družb deluje na temelju solidarnosti in ne profita.

Posebno zanimanje je g. Letta poleg slovenskega primera poskusa prisilne demutualizacije Vzajemne izrazil še za luksemburški primer, kjer poskušajo profitno naravnane zavarovalnice doseči odvzem statusa vzajemne zavarovalnice članici združenja AIM. O zadevi trenutno odloča luksemburško upravno sodišče, končno odločitev pričakujejo v januarju 2024. 

Svoje izzive so predstavili tudi predstavniki drugih evropskih vzajemnih družb in zavarovalnic. Poudarili so predvsem potrebo po zaščiti statusa vzajemnih družb in preprečitev uniformizacije znotraj skupnega trga, saj se pravne ureditve posameznih držav članic Evropske unije razlikujejo. Sarah Goddard iz evropskega združenja AMICE je med drugim predstavila bolgarski primer, kjer je bila pred časom ukinjena zadnja družba za vzajemno zavarovanje. 

Nekdanji italijanski premier Enrico Letta je zagotovil, da bo predstavljene primere vključil v poročilo za Evropsko komisijo, ki sicer ta čas obravnava tudi pritožbo Vzajemne zaradi neskladnosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z evropskim pravnim redom. Vzajemna je na zaprosilo komisije že podala dodatna pojasnila, ki jih bodo obravnavali skupaj s pojasnili slovenske Vlade.

Zaključek prve faze poročila je g. Letta napovedal za konec letošnjega leta, objava poročila pa je predvidena za marec 2024. 

Aim Letta Mikeln 20102023
Srečanje predstavnikov združenja AIM z Enricom Letto, na katerem je primer Vzajemne predstavil predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln.
Nazaj na Izjave