Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Vzajemna prejela certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je prejela certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. S pridobitvijo certifikata je Vzajemna naredila nov korak pri uresničevanju zaveze družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. 

Druzbeno Odgovoren Delodajalec Logo Rgb 44 3

Vzajemna je za pridobitev krovnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec uspešno implementirala temeljne ukrepe na vseh štirih področjih, in sicer na področju organizacijskega upravljanja, medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter zdravja in varnosti pri delu. Na ta način Vzajemna krepi pozitivno organizacijsko klimo in delovno kulturo ter izboljšuje delovne pogoje in fleksibilne oblike organiziranosti dela.

Vzajemna svoje poslanstvo razume in udejanja mnogo širše od zagotavljanja varnosti v obliki zavarovanj. S svojo dejavnostjo aktivno soustvarja družbo znanja, sožitja, medsebojne pomoči in modrosti. Družbo, ki svoj razvoj utemeljuje na zdravju in dobrobiti vseh ljudi. Vse to povzema tudi slogan Gradimo zdravo družbo. Za trajnostni razvoj skrbi Vzajemna na ravni poslovnih partnerjev, poslovanja, zaposlenih in družbe.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut, temelji na načelih in bistvenih vsebinah standarda za družbeno odgovornost ISO 26000.

2 Logotip Ess
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
Nazaj na Izjave