Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Nova članica uprave Vzajemne

Po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor je kot članica uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice svoj petletni mandat nastopila mag. Petra Mezgec. V upravi naše največje zdravstvene zavarovalnice se je pridružila predsedniku uprave Alešu Mikelnu, MBA, in članu uprave mag. Nevenu Cvitanoviću.

Mag. Petra Mezgec ima bogate 20-letne izkušnje s področja vodenja, financ, računovodstva in kontrolinga ter strateškega davčnega svetovanja. 

V upravi Vzajemne bo odgovorna za področja financ, računovodstva in kontrolinga, upravljanja tveganj in skladnosti, informatike in zavarovalne tehnologije ter zavarovalne primere.

Po mnenju predsednika uprave Vzajemne Aleša Mikelna mag. Petra Mezgec prinaša »bogato strokovno znanje in izkušnje, obenem pa bo pomembna dopolnitev uprave za soočanje z izzivi in kakovostno ter uspešno vodenje zavarovalnice tudi v prihodnje.«

Nazaj na Izjave