Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Vzajemna je najboljšim izvajalcem zdravstvenih storitev iz Mreže Varuha zdravja podelila priznanja Partner vrhunske kakovosti 2023

Najboljših 25 partnerjev iz Mreže izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja je za zagotavljanje vrhunskih storitev, najvišjo raven strokovnosti in kakovosti obravnave ter kratko časovno dostopnost do zdravstvenih storitev prejelo priznanja Partner vrhunske kakovosti 2023. Še trije od novih partnerjev, ki so se Mreži Varuha zdravja priključili v lanskem letu, pa so prejeli Priznanja za odlično vključitev v Mrežo Varuha zdravja v letu 2023. Nagrajencem sta priznanja na dogodku z naslovom Razvoj in kakovost za stabilno prihodnost podelila člana uprave Vzajemne mag. Petra Mezgec in mag. Neven Cvitanović, na odru pa jim je poleg njiju čestitala tudi direktorica Sektorja za zavarovalne primere mag. Sabina Mohorič. V Mrežo Varuha zdravja je vključenih več kot 170 izvajalcev iz Slovenije in tujine. 

Na dogodku je zbrane nagovoril predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln, MBA, ki je izpostavil, da je Vzajemna v skrbi za svoje zavarovance z izvajalci tesno povezana: »Z vašo pomočjo, spoštovani partnerji, in s skupnim sodelovanjem v Mreži Varuha zdravja bomo najboljši in svojim strankam zagotovili stabilno prihodnost, kakovost storitev in vrhunsko obravnavo, kakršno zagotavljamo že mnoga leta in kakršno si v skrbi za svoje zdravje zasluži vsakdo.« Poudaril je še, da je po letu sprememb kažipot zavarovalnice na poti v prihodnost skrb za zagotavljanje vrhunskih zavarovalnih produktov in s pomočjo partnerjev iz mreže tudi kakovostnih zdravstvenih storitev: »Ostajamo zvesti svojim vrednotam in svojim zavarovancem. Svoje znanje in izkušnje, predanost in smelost bomo še naprej usmerjali v razvoj produktov in zagotavljanje hitrega dostopa do zdravstvenih storitev.« 

Direktorica Sektorja za zavarovalne primere mag. Sabina Mohorič je predstavila ključne prednosti Vzajemninega osrednjega zavarovanja Zdravstvena polica, ki zavarovancem s pomočjo storitev, ki jih izvajajo partnerji iz mreže, omogoča kakovostne zdravstvene storitev, kot so specialistični pregledi, preiskave, operativni posegi, fizioterapija ipd. Posebej je izpostavila več kot 200-odstotno rast dodatnih zdravstvenih zavarovanj na slovenskem trgu v zadnjih šestih letih, ki jo v istem obdobju spremlja tudi izrazita rast Vzajemninega portfelja in potrebe zavarovancev po asistenčnih storitvah. Ob tem je poudarila nenehen razvoj na področju digitalizacije Vzajemninih asistenčnih storitev, ki ob sodelovanju partnerjev iz mreže, ki so vključeni v digitalno rešitev za zagotavljanje terminov obravnave, omogoča, da Vzajemna že skoraj polovico asistenčnih zahtevkov reši ob prvem klicu zavarovancev v asistenčni center, preostalim pa ustrezen termin obravnave uredijo v nekaj urah. 

Poleg vključenosti v sistem elektronskega naročanja so bili kriteriji za letošnja priznanja še ocena merjenja zadovoljstva z zdravstveno obravnavo, obseg poslovanja, sodelovanje z Varuhom zdravja, Vzajemno, več kot eno leto in ocena sodelovanja pri zagotavljanju odlične storitve (dostopnost terminov, odzivnost …).

Vzajemna redno spremlja zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev in obravnave. Od 1. januarja do 31. decembra 2023 je 6.633 sodelujočih zavarovancev svoje zadovoljstvo s celotnim potekom asistence v povprečju ocenili s 4,89 od 5, celotna zdravstvena obravnava pa je dosegla povprečno oceno 4,85 od 5.

Sedemnajst prejemnikov priznanj Partner vrhunske kakovosti 2023 je v zadnjem letu dokazalo svojo kontinuirano odličnost, saj so priznanje prejeli že v preteklih letih. Na dogodku so prejeli značko z letnico 2023, s katero bodo posodobili in nadgradili svoja priznanja. To so:

 1. Aristotel, zdravstveni center, d. o. o. 
 2. Artros Reha, rehabilitacija in preventiva športnih poškodb, d. o. o.  
 3. Artros, zdravstvena dejavnost, d. o. o.  
 4. Barsos-MC, zdravstvene storitve, d. o. o. 
 5. Dermatologija Bartenjev, družba za intelektualne dejavnosti, d. o. o.  
 6. Dvorec Lanovž, specialistična klinika, d. o. o. 
 7. Estetika Milošević, plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija, d. o. o. 
 8. Grošelj - Matos otorinolaringologija, d. o. o. 
 9. Kirurgija Pilih, zdravstvene storitve in prodaja, d. o. o. 
 10. MD Medicina, zdravstvene in druge storitve, d. o. o. 
 11. MDT & T, podjetje za medicinsko diagnostiko, terapijo in tehnologijo, d. o. o.  
 12. Medicinski center Medartis, d. o. o. 
 13. Morela Okulisti, d. o. o.
 14. Poliklinika Nobilis, zdravstvene storitve, d. o. o.
 15. Sportfizio, Robert Drobne, s. p.
 16. Zdrav splet, družba za zdravstveno dejavnost, posredništvo, storitve, trgovino, raziskovanje, računalništvo in razvedrilo, d. o. o.
 17. Zdravilišče Rogaška-Zdravstvo, d. o. o.

Osem partnerjev je priznanje Partner vrhunske kakovosti 2023 prejelo prvič: 

 1. Arsderma-DCP, dermatološki center, d. o. o.
 2. Fizio Ferjan, fizioterapija, Primož Ferjan, s. p. 
 3. Fiziona, zasebna fizioterapija, Urška Navodnik, s. p.
 4. Klinika Omnia, specialistične medicinske dejavnosti, d. o. o.  
 5. MedAna, zdravstvena dejavnost, Ana Medved, s. p. 
 6. Medicinsko termalni center Fontana, zdravstvo in rekreacija, d. o. o.
 7. Ternas Ali Nassib, s. p., izvajanje fizioterapije in rehabilitacije
 8. Zdravstveni center Lorena, d. o. o.

Prejemniki posebnega Priznanja za odlično vključitev v Mrežo Varuha zdravja v letu 2023 so:

 1. Center celostne oskrbe, d. o. o., socialno podjetje 
 2. DiaLab, radiološka slikovna diagnostika, d. o. o.  
 3. LagunaMed, specialistična zdravstvena dejavnost, d. o. o.  

Dogodek je s predavanjem o izjemni predanosti, znanju in prizadevanju, ki so potrebni za premagovanje izzivov, ter temeljnih orodjih, ki pomagajo pri doseganju vrhunskih rezultatov, popestrila psihologinja in dobitnica srebrne olimpijske medalje Sara Isaković. Prav tako je bilo srečanje prepleteno z noto družbene odgovornosti, saj je dogajanje na odru z izbranimi skladbami pospremil izvrsten godalni kvartet Mladih mariborskih solistov. Vzajemna je prepoznala njihovo umetniško vrednost in sodobne pristope ter kot sponzor podprla njihovo nadaljnje ustvarjanje.

Predse1

Na fotografiji: Predsednik uprave Aleš Mikeln, člana uprave Neven Cvitanović in Petra Mezgec ter direktorica Sektorja za zavarovalne primere Sabina Mohorič s prejemniki priznanj Partner vrhunske kakovosti 2023

Foto: Barbara Zajc

Nazaj na Izjave